Prace naukowe kardiologa lek. med. Roberta Szczechowicza  oraz studia, kursy, szkolenia

Specjalizacje medyczne
Specjalista I stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych

Specjalista II stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych

Specjalista Kardiolog

Specjalizacja praktykowana w przychodni URODENT: 

Kardiologia
Nominacje administracyjne 
(piastowane stanowiska)
Do niedawna - starszy Asystent Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, Polska


Edukacja (Akademie medyczne i szkolenie)

Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź, Polska 1988 - 1994 Lekarz medycyny
 
I stopień specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych
1998
Specjalista I stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych 
II stopień specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych
2001
Specjalista II stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych 
Specjalizacja w zakresie Kardiologii
2007
Specjalista Kardiolog 
Opiekun Studenckiego Kardiologicznego Koła Naukowego CARDIACUS
2000
Opiekun koła naukowego 
12 Congress of  the International Cardiac Doppler Society (Warszawa, Polska)
2002
 
Audit Certificate -Worldwide Clinical Quality Assurance Resources-Merck Research Laboratories
2002
Certyfikat Audytora
XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca I Elektrofizjologii Klinicznej PTK
2005
Członek komitetu Organizacyjnego 
Echokardiografia -Mazowiecka Szkoła Ultrasonografii (Płock, Polska)
2006
 
Nadciśnienie Tętnicze-program edukacyjny ogólnopolski
01/2007 – 01/2008
 
XII Międzynarodowy Kongres PTK –Poznań
25 – 27/09/2008
 
Sympozjum z zakresu Chorób reumatycznych VIII specjalistyczne Warsztaty Terapeutyczne
29/11/2008
 
XIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
16 – 18/04/2009
 
XXXVI Międzynarodowy Kongres Elektrokardiologii -Wrocław
24 – 27/06/2009
 
XIII Międzynarodowy Kongres PTK –Poznań
24 – 26/09/2009
 
Sympozjum naukowo-szkoleniowe ,,Nadciśnienie tętnicze 2009 - standardy postępowania i najnowsze doniesienia”
2009
 
First ISHNE and SENIT Workshop: Cardiology Meets Physics and Mathemathics- Zakopane  ( XVI Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny  PTK
03-06.03.2010
 
Innovative Ideas for Retention Vienna, Austria
09-10.03.2010
 
XIV Międzynarodowy Kongres PTK
23-25.09.2010
 
 
Szkolenia w zakresie GCP
1995,2000,2003,2004,2008,2010
 

Przynależność do medycznych organizacji krajowych i międzynarodowych 

Wojskowa Izba Lekarska  od 1994

Publikacje
Tytuł oryginału: Częstoskurcz komorowy Torsades de Pointes w czasie stosowania Sotalolu - opis przypadku.

Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
Źródło: - Elektrofizjol. Stymul. Serca, 1995, 2(2) : 155.

Uwagi: - Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot, 27-29.04.1995.
Polskie hasła przedmiotowe: Serce, częstoskurcz - wpływ środków chemicznych Sotalol - stosowanie lecznicze Kardiologia Zjazdy i sympozja
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

2/17

Tytuł oryginału: Powikłania miejscowe przy wprowadzaniu trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej.
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, R[obert] Szczechowicz, K[atarzyna] Jacewicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
Źródło: - Elektrofizjol. Stymul. Serca, 1995, 2(2) : 152
Uwagi: - Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot, 27-29.04.1995.
Polskie hasła przedmiotowe: Elektrofizjologia Elektrody implantowane Implanty - powikłania Kardiologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

3/17

Tytuł oryginału: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Local complications of insertion of three intracardiac leads through a single puncture site of femoral vein during electrophysiologic study.
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski.
Źródło: - Elektrofizjol. Stymul. Serca, 1996, 3(3) : 296-298, ryc., bibliogr. 3 poz.
Polskie hasła przedmiotowe: Kardiologia Elektrofizjologia Elektrody implantowane Badania retrospektywne Żyła udowa Krwotok - etiopatogeneza

Charakt. formalna: LT
Język publikacji: PL

4/17

Tytuł oryginału: Programmed ventricular stimulation in 222 patients with ventricular arrhythmia and/or syncopy: long term follow-up.
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
Źródło: - Kardiol. Pol., 1997, 47(supl. 1) : 207.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 4-6 września 1997.
Polskie hasła przedmiotowe: Serce, niemiarowość Utrata przytomności Stymulacja komorowa Kardiologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

5/17

Tytuł oryginału: QT dispersion does not predict the electrical induction of ventricular tachycardia.
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
Źródło: - Kardiol. Pol., 1997, 47(supl. 1) : 239.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 4-6 września 1997.
Polskie hasła przedmiotowe: Serce, częstoskurcz Zespół wydłużonego odstępu QT Stymulacja elektryczna Kardiologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

6/17

Tytuł oryginału: Prognostic value of QT dispersion and programmed ventricular stimulation. Long-term results in 222 patients.
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Katarzyna Jacewicz, Robert Szczechowicz, Bożenna Ostrowska, Ewa Roszczyk, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
Źródło: - Kardiol. Pol., 2001, 55(7) : 11-14, bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol.: Dyspersja odstępu QT i programowana stymulacja komór. Porównanie wartości rokowniczej u 222 chorych. Tamże s. 15-18.
Polskie hasła przedmiotowe: Zespół wydłużonego odstępu QT Choroba wieńcowa Kardiologia Elektrokardiografia

Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.140
http://www.ptkardio.pl

7/17

Tytuł oryginału: C-reactive protein: associations with traditional cardiovascular risk factor among young, healthy polish men.
Autorzy: R[obert] Olszewski, R. Grabysa, J[anusz] Warmiński, T[omasz] Makowski, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
Źródło: - Kardiol. Pol., 2002, 57(supl. 2 : VI Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 19-21 września 2002, Poznań) : II-156.
Polskie hasła przedmiotowe: Białko C reaktywne Serce, choroby - rozpoznawanie Kardiologia Mężczyźni Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.300

8/17

Tytuł oryginału: Plasma homocysteine levels and their reduction with folic acid/vitamin B6 in cohort of apparently healthy young men in polish population.
Autorzy: R[obert] Olszewski, R. Grabysa, T[omasz] Makowski, J[anusz] Warmiński, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
Źródło: - Kardiol. Pol., 2002, 57(supl. 2 : VI Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 19-21 września 2002, Poznań) : II-155.
Polskie hasła przedmiotowe: Homocysteina - analiza Serce, choroby - rozpoznawanie Mężczyźni Kardiologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.300

9/17

Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne choroby niedokrwiennej serca.
Tytuł w wersji angielskiej: Ambulatory management of ischaemic heart disease.
Autorzy: Maciej Gil, Robert Szczechowicz, Jerzy Adamus.
Źródło: - Nowa Klin., 2002, 9(11-12) : 1116-1120, bibliogr. 23 poz.
Polskie hasła przedmiotowe: Choroba wieńcowa - leczenie Kardiologia

Charakt. formalna: PA
Punktacja KBN: 0.500
Index Copernicus: 1.350
http://www.klinika.com.pl

10/17

Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
Tytuł w wersji angielskiej: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
Autorzy: Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Janusz Warmiński, Tomasz Makowski, Robert Szczechowicz, Wiktor Piechota, Jerzy Adamus.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2002, 13(73) : 14-17, 3 il., 3 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe: Choroba wieńcowa - diagnostyka Białko C reaktywne - analiza Kardiologia Mężczyźni

Charakt. formalna: PA
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 4.510

11/17

Tytuł oryginału: Evaluation of high-sensitivity c-reactive protein as a risk factor of coronary heart disease in young men population.
Autorzy: Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Tomasz Makowski, Janusz Warmiński, Robert Szczechowicz, Grzegorz Kamiński, Jacek Rysz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus.
Źródło: - Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. D Med., 2004, 59(Suppl. XIV, 332) : 252-259.
Charakt. formalna: PA
Charakt. merytoryczna: PO
Język publikacji: EN
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 5.570

12/17

Tytuł oryginału: Czy możliwe jest rozpoznanie depresji przez personel medyczny w czasie hospitalizacji?
Tytuł w wersji angielskiej: Is it possible to diagnose depression by medical staff during hospitalization?
Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, P. Kwasiborski, R[adosław] Tworus, J[arosław] Wiśniewski, R[obert] Szczechowicz, R. Pęcak, B[ożena] Ostrowska-Pomian, W[ojciech] Szczawiński, J[erzy] Adamus.
Źródło: - Kardiol. Pol., 2004, 61(Supl. 3 : VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa) : III-204-205, tab.
Polskie hasła przedmiotowe: Depresja - rozpoznawanie Hospitalizacja Serce, choroby Kardiologia Psychiatria i psychologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: PL

13/17

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, depresja - niebezpieczne związki.
Autorzy: R[obert] Olszewski, P. J. Kwasiborski, T[omasz] Makowski, R. Pęcak, R[obert] Szczechowicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, A. Nowak, R[adosław] Tworus, W. Maciak, J. Bartnik, J[erzy] Adamus.
Źródło: - Nadciśnienie Tętnicze, 2004, 8: Streszczenia : IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa, 21-23 X 2004 r. : 26.
Polskie hasła przedmiotowe: Nadciśnienie - powikłania Choroba wieńcowa - powikłania Depresja Psychiatria i psychologia Kardiologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

14/17

Tytuł oryginału: Does diabetes influence depression in patients with coronary artery disease?
Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, J[arosław] Wiśniewski, E[lżbieta] Deptuła, K. Hałas, R. Pęcak, R[adosław] Tworus, W. Maciak, R[obert] Szczechowicz, J[erzy] Adamus.
Źródło: - J. Coronary Artery Disease, 2005, 6(1 : Abstracts 6th International Congress on Coronary Artery Disease from Prevention to Intervention, Istambul, Turkey, October 29-November 1, 2005) : 50, il.
Polskie hasła przedmiotowe: Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

15/17

Tytuł oryginału: Does diabetes influence depression in patients with coronary artery disease?
Autorzy: R[obert] Olszewski, E[lżbieta] Deptuła, K[atarzyna] Hałas, E. Płońska, W. Maciak, R[obert] Szczechowicz, D[ariusz] Michałkiewicz, W[ojciech] Samul, A[ndrzej] Skrobowski.
Źródło: - Pol. J. Environ. Studies, 2007, 16(5C, Part II) : 439-442, il., 2 tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe: Serce, choroby Koronarografia Kardiologia

Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja KBN: 10.000

16/17

Tytuł oryginału: Does diabetes influence depression in patients with coronary artery disease?
Autorzy: Robert Olszewski, Elżbieta Deptuła, Katarzyna Hałas, Edyta Płońska, Wojciech Maciak, Robert Szczechowicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Samul, Andrzej Skrobowski.
Źródło: W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych" 26-28 kwietnia 2007, Kazimierz Dolny. Tom II. - Kazimierz Dolny, 2007 . - s, 425.
Polskie hasła przedmiotowe: Kardiologia Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

17/17

Tytuł oryginału: Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród żołnierzy polskiej armii.
Tytuł w wersji angielskiej: Cardiovascular diseases risk factors knowledge among soldiers of the Polish Army.
Autorzy: Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Przemysław J. Kwasiborski, Tomasz Makowski, Janusz Warmiński, Robert Szczechowicz, Leszek Kubik.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 27(160) : 273-278, 3 il., 2 tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe: Choroby układu krążenia Żołnierze Kardiologia

Charakt. formalna: PA
Charakt. merytoryczna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 6.000

Główna strona Przychodni URODENT   


Powrót do strony lek. med. Roberta Szczechowicza  

© 2009 Urodent Warszawa