Prace naukowe onkologa lek. med. Przemysława Langiewicza  -  studia, kursy, szkolenia

Gabinet onkologiczny Warszawa,  Wawer 
Trakt Lubelski 173 
Przychodnia URODENT 
www.urodent.eu

Specjalizacja praktykowana w przychodni URODENT
 ONKOLOG
 Specjalizacje medyczne
 1997- I stopień choroby wewnętrzne
1999- II stopień chemioterapia nowotworów
2003- onkologia kliniczna
  Nominacje administracyjne
 Od 1994 do 1997 – Młodszy asystent w klinice Onkologii CSK MON WIM. Warszawa ul. Szaserów 128.
Od 1997 do 1998 –Asystent w klinice Onkologii CSK MON WIM. Warszawa ul. Szaserów 128.
Od 1999 –Starszy asystent w klinice Onkologii CSK MON WIM. Warszawa ul. Szaserów 128.
 Edukacja
 1987-1993- Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi (studia medyczne)
1993-1994- Staż podyplomowy w CSK MON WIM . Warszawa ul. Szaserów 128
 Przynależność do medycznych organizacji krajowych i międzynarodowych
1.      Od 1999 roku członek European Group for Blood and Marrow Transplantation;
2.      Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 
  Aktualna tematyka badawcza – szczególne zainteresowania
1.      Nowotwory układu moczowo-płciowego (szczególnie rak nerki , prostaty, jądra)
2.      Czerniak skóry
3.      Z powodu pracy na Oddziale Męskim Kliniki Onkologii nie zajmuje się leczeniem raka piersi, jajnika i macicy
 
  Uczestnictwo w badaniach klinicznych
1.      Zawansowany lub przerzutowy rak płuca (2 badania)
2.      Przerzutowy czerniak skóry ( 2 badania)
3.      Zaawansowany lub przerzutowy rak trzustki (1 badanie)
4.      Zaawansowany lub przerzutowy rak nerki (7 badań)
 Publikacje
1.          P.Langiewicz – „Chemioterapia wysokodawkowa nowotworów przewodu pokarmowego skojarzona z autologicznym przeszczepem szpiku ( ABMT) lub komórek macierzystych krwi obwodowej ( PBSCT)” – Nowa Klinika 1997, Vol 4, No 8 str 418-419.
2.          P. Nurzyński, J Korniluk, P. Langiewicz, K. Leśniewski, C.Szczylik "Pilot study of ovarian cancer systemic chemotherapy with cyclophosphamide, epirubicin, carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin"- The Educational Convention of the European School of Oncology ,Turyn , Włochy , Maj  1998, European Journal of Cancer May 1998 XXXX ( Abstrakt)
3.          P. Langiewicz, J. Paprocka, M. Chomicka, J. Sielużycka " Characteristic of patients with advanced malignant melanoma treated in Central Clinical Hospital Military Academy in Warsaw ". 3rd International Conference on The Adjuvant Therapy of Malignant Melanoma. 19-20.03.1999 Londyn . UK.( Abstrakt).
4.          P.Langiewicz, J. Paprocka - „ Characteristic of patients with advanced malignant melanoma treated chemotherapy with IL-2 / Proleukin /". Second International Congress . 29.07.-1.08.1999. San Francisco, California. (Abstrakt).
5.          P. Nurzyński, J Korniluk, P. Langiewicz, K. Leśniewski, C.Szczylik "Experience in  ovarian  cancer primary systemic chemotherapy with  cyclophosphamide , epirubicin , carboplatin  with  concomitant intraperitoneal  carboplatin ”- ECCO Wiedeń , wrzesień  1999, European Journal of Cancer  wrzesień  1999 ( Abstrakt)
6.          P. Langiewicz, J. Paprocka, M. Chomicka, J. Sielużycka " Characteristic of patients with advanced malignant melanoma treated chemotherapy with IL-2 ( Proleukin). 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment. 6-9.02.2001. Paryż. Francja.( Abstrakt)
7.          T. Sarosiek, J. Żołnierek, P. Langiewicz, K. Leśniewski-Kmak, C.Szczylik " Chemioterapia wyskodawkowa z przeszczepem komórek macierzystych hemopoezy pozyskanych z krwi obwodowej u chorych z guzami litymi / układu chłonnego - ocena tolerancji i wczesnych wyników leczenia." V Zjazd PTOK. 12-15.12.2001.Warszawa. Polska ( Plakat).
8.          K. Leśniewski-Kmak , P.Langiewicz, T. Sarosiek : „ Case Report : A 25-Year -Old  Man With Innoperable Glioma Successfully Treated With Temozolomide”. Temozolomide Global Investigators’ Meeting  ; Monte Carlo , Monaco 20-22 June 2002. (Abstrakt) .
9.        J.G. Sielużycka , P. Twarkowski, P. Langiewicz, J. Paprocka, C. Szczylik : „ Power Doppler ultrasound examination in the evaluation of patients with malignant melanoma treated by chemotherapy”. Interanational Cancer Imagining Society Meeting 2002. Prezentacja ( J. Sielużycka) + Abstrakt.
10.     J. Żołnierek, T. Sarosiek, P.Langiewicz, W.Pawlak, K. Leśniewski-Kmak, C. Szczylik : „ Przypadek długotrwałej remisji przerzutowego raka kosmówkowego po leczeniu chemioterapią wysokodawkową ( HDC) z następowym autologicznym przeszczepem komórek macierzystych hemopoezy ( auto-PBSCT)” I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice 11-14 września 2002. Nowotwory Vol. 53 Suplement 4 .(Abstrakt)
11.     W. Pawlak, G. Wcisło , P. Langiewicz, J. Surowińska, J. Paprocka, R. Duchnowska, K. Wcisło, J. Korniluk, P. Nurzyński, C. Szczylik :„ Biochemotherapy of metastatic melanoma ( MMM) with CVD-BIO. A phase II study”. American Society of Clinical Oncology ( ASCO) 38th Annual Meeting 18-21 May 2002 ; Orlando USA. (Abstrakt)
12.     T. Sarosiek, J. Żołnierek, P. Langiewicz , K. Leśniewski- Kmak : „ Chemioterapia wysokodawkowa guzów zarodkowych – koniec czy początek drogi” . Współczesna Onkologia Vol. 6 Nr 7(34) ; wrzesień 2002 str. 434-450.
13.     T. Sarosiek, J Żołnierek, P.Langiewicz " High-dose chemotherapy and autologous hematopoetic stem cell transplantation in the treatment of poor-prognosis germ cell tumors. Warsaw experiences. 39th Annual Meeting ASCO. 2003. Chicago.USA. (  Abstrakt- 3385).
14.     Przemysław Langiewicz, Joanna Paprocka-Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Wojciech Pawlak " Biochemioterapia przerzutowego czerniaka skóry- doświadczenia kliniczne i analiza perspektyw" Współ. Onkol. (2003)Vol.7; 8 (611-618).
15.     Tomasz Sarosiek, Przemysław Langiewicz, Joanna Paprocka-Langiewicz, Karol Węgorzewski, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Cezary Szczylik " Fotemustyna w paliatywnej chemioterapii przerzutowego czerniaka skóry i gałki ocznej" Współ. Onkol. (2003)Vol.7; 8 (619-624).
16.     P.Rzepecki, T.Sarosiek, J. Żołnierek, J.Wajs, P. Langiewicz " Zastosowanie campath-1h w reżimie przygotowawczym przed allotransplantacją szpiku kostnego u chorego z ciężką postacią niedokrwistości aplastycznej". Acta Haemat. Polonica Vol 34 supl 2; 2003 ; Abstrakt P-33.
17.     P.Rzepecki, T.Sarosiek, J. Żołnierek, K. Gawroński, P. Langiewicz " Zastosowanie doustnego gancyklowiru w leczeniu wyprzedzającym po transplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia" Acta Haemat. Polonica Vol 34 supl 2; 2003 ; Abstrakt P-38.
18.     T.Sarosiek, J. Żołnierek , P.Langiewicz, K. Leśniewski-Kmak , C.Szczylik , P.Rzepecki, W. Jędrzejczak " High-dose chemotherapy and autologous hemopoietic stem cell transplantation in patients with poor-prognosis germ cell tumor - single center experience". 29th Annual Meeting of the EBMT, Istambul; Turkey; March 2003. Abstract P685
19.     P.Rzepecki, B. Betiuk, J. Zolnierek, T. Sarosiek, P.Langiewicz, E.Bartczak, C.Szczylik „ Mycophenolate mofetil for treatment of graft-versus-host disease following stem cell transplantation when cyclospirine is contraindicated” .Bone Marrow Transp. Vol 33, Supl. 1 ( 2004) Abstrakt R1110.
20.     P.Langiewicz, J.Paprocka-Langiewicz, T.Sarosiek, J.Zolnierek, P.Rzepecki, W.Pawlak, C.Szczylik „ CVD BIO biochemotherapy of metastatic melanoma- one center clinical experience” 40th Annual Meeting ASCO. 2004. New Orlean .USA. (Abstrakt- 7563).
21.     J.Żołnierek, P.Rzepecki, T.Sarosiek, P.Langiewicz, K. Leśniewski-Kmak, C.Szczylik “ Rola transplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia i infuzji limfocytów dawcy w leczeniu przerzutowego raka nerki“ Współ. Onkol. (2004)Vol .8; 4 (210-216).
22.     P.Rzepecki, T.Sarosiek, J.Żołnierek, J.Wajs, P.Langiewicz „ Zastosowanie fludarabiny i campath-1H w reżimie przygotowawczym przed allotransplantacją szpiku kostnego u chorych z ciężką postacią niedokrwistości aplastycznej“. IV Konferencja Naukowa firmy Schering  - Postępy w leczeniu onkohematologicznym Falenty / k Warszawy 19-20.11.2004. Abstrakt ( 22)
23.     P. Rzepecki, J. Żołnierek, T. Sarosiek, P. Langiewicz, C.Szczylik „ Allogenic non-myeloablative hematopoietic stem cell transplantation for treatment of metastatic renal cell carcinoma- single center experience“ Neoplasma 52(3) 2005 (238-242).
24.     T. Sarosiek, P. Rzepecki, P.Langiewicz, J. Żołnierek, J. Barzał, C.Szczylik „ Multimodality treatment of germ cell cancer patients who had progression or relapse after high dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation” Journal of BUON 12:335-340, 2007
25.     J. Żołnierek, P. Nurzyński, P. Langiewicz, S. Oborska, A. Wasko-Grabowska, C. Szczylik „Efficacy of targeted therapy in patients with renal cell carcinoma with pre-existing or new bone metastases” J Cancer Res Clin Oncol. Aug 2009.
26.     R. Stec, P. Langiewicz „ Temsirolimus- nowy inhibitor  mTOR stosowany w leczeniu rozsianej postaci raka nerki” –rozdział w książce  „Rak nerki- współczesna diagnostyka i terapia” pod red. C. Szczylika i G. Wcisło Wyd. Termedia ISBN : 978-83-62138-19-7
27.     Sebastian Szmit, Przemysław Langiewicz, Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Magdalena Zaborowska, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Cezary Szczylik „Hypertension as a Predictive Factor for Survival Outcomes in Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated With Sunitinib After Progression on Cytokines” Kidney and Blood Presure Research- w druku

Główna strona Przychodni URODENT   


Powrót do strony lek. med. onkologa Przemysława Langiewicza  

© 2009 Urodent Warszawa