Prace naukowe płk dr hab. n. med. Tomasza Ząbkowskiego, profesora instytutu oraz studia, kursy, szkolenia

 

Profil zawodowy :
Stanowiska:
 Adiunkt w Klinice Urologii CSK MON WIM, Warszawa ul. Szaserów 128.
 URODENT Warszawa ul Trakt Lubelski 173
Specjalizacje medyczne:  
Chirurgia specjalizacja I stopnia                                                                      
Urologia specjalizacja II stopnia
Nominacje administracyjne (kariera): 
 Adiunkt w Klinice Urologii CSK MON WIM, Warszawa ul. Szaserów 128.
 Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie medycyny
 ŚWIĘCICKI R., ZIELIŃSKI H., SOSNOWSKI S., PAWLAK Cz., ZĄBKOWSKI T.: Nagroda za pracę: Ocena urodynamiczna pęcherza moczowego u chorych po urazach kręgosłupa szyjnego. XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, 25-27 września 2003. Krynica Zdrój.
   ŚWIĘCICKI R., ZIELIŃSKI H., PAWLAK Cz., SOSNOWSKI S., ZĄBKOWSKI T., REMBOWIECKA E.: Nagroda za pracę: Rola elektrostymulacji w leczeniu pęcherza neurogennego w następstwie urazów rdzenia kręgowego. XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, 25-27 września 2003. Krynica Zdrój.
 Edukacja
 kwiecień 1991r. – dyplom lekarski - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski
 listopad 1994r. - Specjalizacja Pierwszego Stopnia z chirurgii ogólnej  
maj 1997r. - Specjalizacja Drugiego Stopnia w zakresie urologii
 wrzesień 1995r. - Obrona rozprawy doktorskiej „Badania nad oceną wartości diagnostyki  cytologicznej raka gruczołu krokowego”
styczeń 2020r. - Obrona rozprawy habilitacyjnej "„Analiza struktury urazów nerek i badania nad zastosowaniem organooszczędzającej metody leczenia krwawień z układu moczowego".
 Programy stypendialne
 ·    Niemcy Uniwersytecka Klinika Urologii Ludwig – Maximilians Universitat Munchen Klinikum Grosshadern – pobyt badawczy miesiąc 1992r.
 ·    Niemcy Uniwersytecka Klinika Urologii Ludwig – Maximilians Universitat Munchen Klinikum Grosshadern – stypendium naukowe przydzielone przez West-Ost-Kommission-der Dt. Gesellschaft f. Urologie – 3 miesięczne stypendium 1999r.
·    Niemcy Uniwersytecka Klinika Urologii Ludwig – Maximilians Universitat Munchen Klinikum Grosshadern - staż dwutygodniowy październik 2001r.
 Przynależność do medycznych organizacji krajowych i międzynarodowych:
 ·        Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego
·        Członek rady naukowej kwartalnika „Farmacja Szpitalna, Kliniczna, Onkologiczna w      Polsce i na Świecie” -  ukazuje się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Litewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 Aktualna tematyka badawcza – szczególne zainteresowania:
 Rak prostaty
Publikacje :
1.
Święcicki R., Ząbkowski Tomasz, Buczyński Andrzej Zbigniew, Zieliński Henryk , Miklas M. : Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku / Urodynamic assessment of urinary incontinence after the radical prostatectomy - case report.- Pediatr. Med. Rodzinna, 2010, 6(1) : 59-62.
2.
Ząbkowski Tomasz :  Żurawina amerykańska - owoc leczniczy XXI wieku / Cranberry - a curative fruit XXI century.  - Czas. Aptekarskie, 2010, 17(10) : 41-44.
3.
Ząbkowski Tomasz:  Balsam na drogi moczowe  /  A urinary tracts balsam. - Czas. Aptekarskie, 2010, 17(11) : 57-59.
4.
Ząbkowski Tomasz :  Ocena praktycznej efektywności funkcjonowania ośrodka badań urologicznych /  Evaluation of the efficiency of the functioning of a urological examination centre by means of a business plan - practical approach.  - Farm. Szpitalna w Polsce i na Świecie, 2010, (1-2) : 20-23.
5.
Ząbkowski Tomasz, Kunicki A., Olszyna A., Sołgała A.,  Kuś M., Szczepocka K. : Aktywność bakteriobójcza nanokompozytów srebra /  Silver nanocomposites antimicrobial activity. -  Czas. Aptekarskie, 2010, 17(6-7) : 51-55.
6.
Ząbkowski Tomasz : Palma daktylowa w obiektywie dr. n. med. Tomasza Ząbkowskiego.  - Rośl. Lecznicze w Polsce i na Świecie, 2009, (1) : 19-21.
7.
Bortnowski Leszek, Ząbkowski  Tomasz , Syryło Tomasz, Jedynak Rafał,  Zieliński Henryk : Złamanie prącia z całkowitym rozerwaniem cewki moczowej - opis przypadku /  Penile fracture with complete urethral rupture - case report.  - Pediatr. Med. Rodzinna, 2009, 5(1) : 66-68.
8.
Bortnowski Leszek, Ząbkowski Tomasz, Syryło Tomasz, Piotrowicz Grzegorz,  Zieliński Henryk : Guz w kikucie moczowodu po trzynastu latach od wykonania nefrektomii - rzadka postać endometriozy  /  Tumour in the ureter stump 13 years after nephrectomy - a rare case of endometriosis.
- Ginekol. Pol., 2009, 80(6) : 453-455.
9.
Kunicki Antoni, Ząbkowski Tomasz, Szczepocka Katarzyna, Kuś Michał : Aktywność biologiczna tlenku glinu o rozmiarach manometrycznych / The biological activity of alumina nanoparticles.  - Farm. Szpitalna w Polsce i na Świecie, 2009, (3-4) : 27-33.
10.
Ząbkowski Tomasz : Ocena efektywności funkcjonowania ośrodka badań urologicznych na podstawie biznes planu /  Evaluation of the efficiency of the functioning of a urological examination centre by means of a business plan - theoretical approach.  - Farm. Szpitalna w Polsce i na Świecie, 2009, (1) : 15-19.
11.
Ząbkowski Tomasz : Rak jądra i prostaty - nie bójmy się o tym rozmawiać?  - Farm. Szpitalna w Polsce i na Świecie , 2009, (2) : 46-53.
12.
Ząbkowski Tomasz : Krajowy system monitorowania, profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego (część II).  - Farm. Szpitalna w Polsce i na Świecie, /  2009, (1) : 37-45.
13.
Ząbkowski Tomasz, Bortnowski Leszek : Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej / Prevention, monitoring and treatment of prostate cancer based on review current urological literature. - Pediatr. Med. Rodzinna, 2008, 4(4) : 265-268.
14.
Ząbkowski  Tomasz, Piotrowicz Grzegorz., Anusik Jacek, Bortnowski Leszek, Zieliński Henryk : Wyjątkowy przypadek ciała obcego pęcherza moczowego /  Description of putting a foreign body purposety through the urethra. -  Pediatr. Med. Rodzinna, 2008, 4(1) : 65-67.
15.
 Ząbkowski Tomasz : System profilaktyki, leczenia i monitorowania raka stercza z uwzględnieniem wymaganego poziomu zdrowotności populacji męskiej / System of prophylaxis, treatment and monitoring of patients suffering from prostate cancer in consideration of the reguired level of health in the male population.  - Military Pharm. Med., 2008, 1(2) : 71-76.
16.
Ząbkowski Tomasz : Krajowy system monitorowania, profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego (część I). - Farm. Szpitalna w Polsce i na Świecie, 2008, (4) : 25-31.
17.
 Bortnowski Leszek, Trojanowski Piotr, Piotrowicz Grzegorz, Ząbkowski Tomasz, Florczuk vel Dąbek Piotr,  Paśnik Marcin, Zieliński Henryk :  Ropień pośladka jako powikłanie kamicy odlewowej nerki / Abscess in the gluteal region - complication of staghorn renal calculi.  - Lek. Wojsk., 2007, 83(4) : 230-231.
18.
Ząbkowski Tomasz : Starzejący się mężczyzna / The ageing man.  - Standardy Med., 2004, 6(20 supl. : Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej - część V / pod red. Anny Jung) : 61-63.
19.
Zieliński Henryk, Ząbkowski Tomasz : Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń erekcji /  Erectile dysfunction - diagnosis and treatment. - Standardy Med., 2004, 6(16 supl. : Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej - część IV / pod red. Anny Jung) : 79-82.
20.
Zieliński Henryk, Ząbkowski Tomasz :n Przyczyny zaburzeń erekcji / Etiology of erectile dysfunktion. - Standardy Med., 2004, 6(16 supl. : Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej - część IV / pod red. Anny Jung) : 75-78.
21.
Zieliński Henryk,  Pawlak Cz., Święcicki R., Sosnowski S., Ząbkowski Tomasz : Rola elektrostymulacji w leczeniu pęcherza neurogennego w następstwie urazów rdzenia kręgowego / The role of electrostimulation in the treatment of neurogenic bladder resulting from spinal cord injury.  - Fizjot. Pol., 2004, 4(1) : 25-30.
22.
 Zieliński Henryk, Ząbkowski Tomasz, Piotrowicz Grzegorz : Najnowsze tendencje w diagnostyce i leczeniu łagodnego rozrostu stercza / The newest trends in diagnostics and treatment of benign prostatic hyperplasia.  - Standardy Med. Pediatria, 2003, 5(11) : 107-111.
23.
 Ząbkowski Tomasz, Zieliński Henryk, Jahnz-Różyk Karina,  Menniger M., Gusbeth G. : Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikokortykosteroidami i tamoksyfene / Retroperitoneal fibrosis - own experience in combined treatment with corticosteroids and tamoxifen.  - Pol. Merk. Lek., 2003, 14(79) : 47-49.
24.
 Ząbkowski Tomasz, Nowakowski Robert, Zieliński Henryk : Zaburzenia erekcji (część 1). Przyczyny zaburzeń erekcji.  - Niepełnosprawność i Zdrowie, 2002(2) : 24-27.
25.
Ząbkowski Tomasz,  Nowakowski Robert, Zieliński Henryk :  Seks i zdrowie człowieka. - Niepełnosprawność i Zdrowie, 2002(2) : 17-19.
26.
Ząbkowski Tomasz, Peterek Peterek, Stawarz Bronisław,  Zieliński Henryk,  Bejm Jolanta, Bańcer Marek, Piechota Wiktor :  New aspects of etiology of chronic prostatitis.  - Med. Wieku Rozwoj., 2002, 6(3, supl. 1) : 67-71.
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Chorób Infekcyjnych w Położnictwie, Ginekologii i Urologii, Djerba (Tunezja), 6-13 października, 2001.
27.
Ząbkowski Tomasz, Syryło Tomasz, Zieliński Henryk :  Nietrzymanie moczu.  - Niepełnosprawność i Zdrowie, 2002(1) : 72-75.
28.
Waidelich R., Ząbkowski Tomasz, Baumgartner R., Stepp H.,  Hofstetter A., Kriegmair M. : 5-aminolevulinic acid for the photodynamic therapy of transitional cell carcinoma. - Urol. Pol., 2000, 53(2) : 219-223.
29.
Ząbkowski Tomasz, Peterek Jan, Stawarz Bronisław, Bejm J.,  Sulik Małgorzata, Bańcer Marek :  Wyniki leczenia prostatitis chronica na tle zakażeń bakteriami beztlenowymi / The results of treatment of chronic prostatitis against a background of anaerobic bacterias infections and candidiasis.  - Wiad. Lek., 1999, 52(9-10) : 456-461.
30.
Ząbkowski Tomasz : Złamanie prącia / Fracture of the penis.  - Urol. Pol., 1998, 51(3) : 380-382.
31.
Ogrodnik  Jacek, Ząbkowski Tomasz : Przypadek gruźlicy nerki i moczowodu sprawiający trudności diagnostyczne /  A case of tuberculosis of the kidney and ureter causing diagnostic difficulties. - Wiad. Lek., 1994, 47(13-14) : 547-548.
II.
Streszczenia zjazdowe opublikowane w czasopismach
1.
Kowański Marek, Ząbkowski Tomasz : Signet ring cell carcinoma of the prostate: pathologic and immunohistochemical analysis of two cases.  - Virch. Arch., 2003, 443(3) : p. 444, abstr. P-467.
Uwagi: 19th European Congress of Pathology, Ljubljana, Slovenia, September 6-11, 2003
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
2.
Ząbkowski Tomasz, Jedynak Rafał, Zieliński Henryk : Leczenie kłykcin kończystych męskich zewnętrznych narządów płciowych z wykorzystaniem lasera Nd:YAG / Neodymium YAG laser in the treatment of external genital condylomata acuminata.  - Urol. Pol., 2003, 56(2A : XXXIII Kongres Naukowy PTU, Szczecin, 5-7.06.2003 r : Książka streszczeń) : 190.
3.
Ząbkowski Tomasz, Zieliński Henryk , Menniger M.,  Gusbeth G., Jahnz-Różyk K. : Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikokortykosteroidami i Tamoxifenem / Retroperitoneal fibrosis - own experience in treatment with corticosteroids and Tamoxifen .  - Urol. Pol., 2002, 55(2A : XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław - 13-15.06.2002 : Książka streszczeń) : 166.
4.
Ząbkowski Tomasz, Zieliński Henryk, Piotrowicz Grzegorz : Hematospermia - doświadczenia własne w diagnostyce i leczeniu / Hematospermia - own experience in diagnostics and treatment.  - Urol. Pol., 2002, 55(2A : XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław - 13-15.06.2002 : Książka streszczeń) : 76.
5.
Ząbkowski Tomasz, Zieliński Henryk, Piotrowicz Grzegorz,  Kowański Marek  :  Diagnostyka i leczenie Prostatitis xanthogranulomatosa / Diagnosis and treatment of Prostatitis xanthogranulomatosa.  - Urol. Pol., 2002, 55(2A : XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław - 13-15.06.2002 : Książka streszczeń) : 102.

 
6.
Ząbkowski Tomasz, Kozłowski Wojciech, Ogrodnik Jacek,  Stawarz Bronisław : Stany przedrakowe stercza (PIN) - sposoby postępowania / Prostatic intraepithelial neoplasia - procedures.  - Urol. Pol., 1998, 51(supl. 1a) : 167-168.
Uwagi: 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 1998.
7.
Ząbkowski Tomasz, Peterek Jan, Stawarz Bronisław,  Bejm Jolanta,  Sulik Małgorzata, Bańcer  Marek :  Nowe aspekty etiologii zakażeń prostatitis chronica / New aspects of etiology prostatitis chronica.  - Urol. Pol., 1998, 51(supl. 1a) : 79.
Uwagi: 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 1998.
8.
 Ogrodnik Jacek, Chudzik Włodzimierz, Ząbkowski Tomasz :  Zależność nasilenia objawów i przepływu cewkowego od objętości stercza.  - Urol. Pol., 1996, 49(supl. 3A) : 176.
Uwagi: 26 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań 1996.
9.
Ogrodnik Jacek, Ząbkowski Tomasz, Kulig A., Stawarz Bronisław : Prostatic intraepithelial neoplasia w materiale cytologicznym.  - Urol. Pol., 1996, 49(supl. 3A) : 30.
Uwagi: 26 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań 1996.
III.
Streszczenia zjazdowe publikowane - inne
1.
Tytuł oryginału: Wyjątkowy przypadek ciała obcego pęcherza moczowego.
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Henryk Zieliński, Jacek Anusik, Grzegorz Piotrowicz.
Źródło: W: XXVI Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU : Program i streszczenia prac, Bełchatów 21-23 września 2006 r. - Bełchatów, 2006 . - s. 84.
2.
Tytuł oryginału: Rak sygetowatokomórkowy gruczołu krokowego w materiale biopsyjnym Zakładu Patomorfologii WIM.
Autorzy: Marek Kowański, Henryk Zieliński, Tomasz Ząbkowski, Janusz Patera.
Źródło: W: XXV Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, Szklarska Poręba 29.09 - 1.10.2005 r. : streszczenia prac. - [Szklarska Poręba, 2005] . - s. 41
3.
Tytuł oryginału: Wpływ środowiska pracy pracowników PKN Orlen Płock na częstotliwość występowania raka stercza.
Autorzy: Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak, Tomasz Ząbkowski.
Źródło: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego : Akredytowana przez European Board of Urology, Rudnik, 16-18 września 2004. - Rudnik, 2004 . - s. 25.
4.
Tytuł oryginału: Rola elektrostymulacji w leczeniu pęcherza neurogennego w następstwie urazów rdzenia kręgowego.
Autorzy: R. Święcicki, H[enryk] Zieliński, S. Sosnowski, S. Stępień, S. Kęsy, T[omasz] Ząbkowski.
Źródło: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego : Akredytowana przez European Board of Urology, Rudnik, 16-18 września 2004. - Rudnik, 2004 . - s. 62.
5.
Tytuł oryginału: Analiza urodynamiczna czynności pęcherza moczowego u chorych po urazie kręgosłupa szyjnego.
Autorzy: R. Święcicki, H[enryk] Zieliński, S. Sosnowski, S. Stępień, T[omasz] Ząbkowski.
Źródło: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego : Akredytowana przez European Board of Urology, Rudnik, 16-18 września 2004. - Rudnik, 2004 . - s. 60.
6.
Tytuł oryginału: Rola elektrostymulacji w leczeniu pęcherza neurogennego w następstwie urazów rdzenia kręgowego.
Autorzy: R. Święcicki, H[enryk] Zieliński, Cz. Pawlak, S. Sosnowski, T[omasz] Ząbkowski, E. Rembowiecka.
Źródło: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Krynica Zdrój, 25-27 września 2003 r. - [Krynica Zdrój, 2003] . - s. 57.
7.
Tytuł oryginału: Ocena urodynamiczna pęcherza moczowego u chorych po urazie kręgosłupa szyjnego.
Autorzy: R. Święcicki, H[enryk] Zieliński, S. Sosnowski, Cz. Pawlak, T[omasz] Ząbkowski.
Źródło: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Krynica Zdrój, 25-27 września 2003 r. - [Krynica Zdrój, 2003] . - s. 52.
8.
Tytuł oryginału: Kombinowana terapia kłykcin kończystych Interferonem Alfa2B i technikami zabiegowymi.
Autorzy: T[omasz] Ząbkowski, R[afał] Jedynak.
Źródło: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Krynica Zdrój, 25-27 września 2003 r. - [Krynica Zdrój, 2003] . - s. 96.
9.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia operacyjnego na poprawę jakości nasienia u pacjentów z wnętrostwem.
Autorzy: Rafał Jedynak, Tomasz Ząbkowski, Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński.
Źródło: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata, 19-21 wrzesień 2002. - [Jurata, 2002] . - s. 76-77.
10.
Tytuł oryginału: Tumor Mixtus - prezentacja przypadku.
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Rafał Jedynak, Henryk Zieliński, Marek Kowański.
Źródło: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata, 19-21 wrzesień 2002. - [Jurata, 2002] . - s. 67.
11.
Tytuł oryginału: Tamoxifen and corticosteroids in the treatment of retroperitoneal fibrosis.
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, R[afał] Jedynak, Henryk Zieliński, M. Menniger, G. Gusbeth, K[arina] Jahnz-Różyk.
Źródło: W: 4th Congress of the Central European Association of Urology, September 26-28, 2002, Łódź, Poland : Program and Abstracts. - [Łódź, 2002] . - s. 48-49.
12.
Tytuł oryginału: Neodymium YAG laser treatment in extrernal genital condylomata acuminata.
Autorzy: T[omasz] Ząbkowski, R[afał] Jedynak, H[enryk] Zieliński.
Źródło: W: 4th Congress of the Central European Association of Urology, September 26-28, 2002, Łódź, Poland : Program and Abstracts. - [Łódź, 2002] . - s. 30.
13.
Tytuł oryginału: The results of treatment of chronic prostatitis against a background of anaerobic bacterias infections and candidiasis.
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Jan Peterek, Bronisław Stawarz, Jolanta Bejm, Małgorzata Sulik, Marek Bańcer.
Źródło: W: International Conference on Infectious Diseases in Obstetrics, Gynaecology and Urology, October 6 - 13, 2001 Djerba Island, Tunisia : Program & Abstracts. - [Djerba, 2001] . - s. 29.
14.
Tytuł oryginału: Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikortykosteroidami i tamoxifenem.
Autorzy: T[omasz] Ząbkowski, H[enryk] Zieliński, M. Menniger, K. Gusbeth, K[arina] Jahnz-Różyk.
Źródło: W: 21 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18-20 października. - [Pułtusk, 2001] . - s. 80
15.
Tytuł oryginału: Prostatitis xanthogranulomatosa w materiale KLiniki Urologii Centralnego Szpitala Klnicznego WAM w Warszawie.
Autorzy: T[omasz] Ząbkowski, H[enryk] Zieliński, G. Piotrowicz, M[arek] Kowański.
Źródło: W: 21 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18-20 października. - [Pułtusk, 2001] . - s. 73
16.
Tytuł oryginału: Ocena wznowy biochemicznej u chorych na raka stercza poddanych radykalnej prostatektomii.
Autorzy: Henryk Zieliński, Tomasz Ząbkowski, Leszek Bortnowski.
Źródło: W: 21 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18-20 października. - [Pułtusk, 2001] . - s. 45
17.
Tytuł oryginału: Hematospermia - doświadczenia własne w diagnostyce i leczeniu.
Autorzy: T[omasz] Ząbkowski, H[enryk] Zieliński, G. Piotrowicz.
Źródło: W: 21 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18-20 października. - [Pułtusk, 2001] . - s. 82
18.
Tytuł oryginału: Immunomodulacyjny wpływ embolizacji tętnicy nerkowej poprzedzający nefrektomię u pacjentów z rakiem nerki.
Autorzy: H[enryk] Zieliński, M. P. Dąbrowski, W. Stankiewicz, S. Szmigielski, B[ronisław] Stawarz, T[omasz] Ząbkowski, A[ndrzej] Łęcki.
Źródło: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Spała 14-16.09.2000 : Program / Streszczenia. - [Spała, 2000] . - s. 42.
19.
Tytuł oryginału: Określenie sposobu postępowania w przypadkach stanów przedrakowych stercza.
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Wojciech Kozłowski, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz.
Źródło: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowo Urologów Wojska Polskiego, Kraków 07-09 maja 1998. - [Kraków, 1998] . - s. 64.
20.
Tytuł oryginału: Porównania wykładników morfologicznych raka gruczołu krokowego w materiale uzyskanym drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, biopsji gruboigłowej (TRU-CUT) oraz częściowej resekcji przezcewkowej (TUR).
Autorzy: W[ojciech] Kozłowski, J[erzy] Trawiński, M[arek] Kowański, B[ronisław] Stawarz, T[omasz] Ząbkowski, P[iotr] Słomski.
Źródło: W: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz, 10-12 września 1998 r. : Streszczenia prac. - Bydgoszcz, 1998 . - s. 45.
Uwagi: - 14 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz, 10-12.09.1998.
21.
Tytuł oryginału: Porównania wykładników morfologicznych raka gruczołu krokowego w materiale uzyskanym drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, biopsji gruboigłowej (TRU-CUT) oraz częściowej resekcji przezcewkowej (TUR).
Autorzy: W[ojciech] Kozłowski, J[erzy] Trawiński, M[arek] Kowański, B[ronisław] Stawarz, T[omasz] Ząbkowski, P[iotr] Słomski.
Źródło: W: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz, 10-12 września 1998 r. : Streszczenia prac. - Bydgoszcz, 1998 . - s. 45.
Uwagi: - 14 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz, 10-12.09.1998.

Urolog Warszawa - strona www dr hab. n. med. Tomasza Zabkowskiego  
Dr n. med. Tomasz Zabkowski

© 2009 Urodent Warszawa