Biogram prof. Henryka Zielińskiego
Prace naukowe prof. dr hab. n. med. Henryka Zielińskiego oraz studia, kursy, szkoleniaŻyciorys naukowy


1. Data i miejsce urodzenia: 18.01.1949r. Łódź
2. Studia: Wojskowa Akademia Medyczna
Wydział Lekarski 1967 – 1973
3. Staż podyplomowy: 1 Wojskowy Szpital Okręgowy Lublin 1973 - 1974
4. Specjalizacje:
- chirurgia ogólna I stopień - 1978r.
- chirurgia ogólna II stopień - 1984r.
- urologia II stopień - 1987r.
5. Doktorat:
Rok nadania 1988 Rada Naukowa Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Tytuł: „Miejscowa hipertermia mikrofalowa w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem stercza”
6. Habilitacja
Rok nadania 1999 Rada Naukowa Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Tytuł: „Rola embolizacji tętnicy nerkowej u chorych z rakiem nerki poddanych nefrektomii”

7. Prof. nadzwyczajny. Rada Naukowa CSK WAM – 2003r.

8. Prof. zwyczajny – Prezydent RP – 2011r-

Zainteresowania naukowe (główne):

• Choroby gruczołu krokowego
• Onkologia urologiczna
• Urazy układu moczowo-płciowego
• Lasery w urologii
• Badanie urodynamiczne
• Badanie profilaktyczne
• Rola embolizacji tętnicy nerkowej w raku nerki

Staże zagraniczne:
- Rolland Klinik Brema (Niemcy) 1990r.
- Klinika Urologii Uniwersytetu Grosshadern Monachium 2002r.
- King’s College Hospital. Londyn 2003r
- King’s College Hospital Londyn 2005r.

Dorobek naukowy
- Publikacje – 81 (8 zagraniczne)
- Rozdziały, monografie – 8 (3 zagraniczne)
- Wystąpienia Zjazdowe - 188 (34 międzynarodowe)
Impact Factor – 38.156


Ogólna liczba cytowań - 187 (Index Citation)
(wg Web of Science)

Realizowane programy

a/ INDYWIDUALNE GRANTY KBN i MN i SW
I - Indywidualny projekt KBN Nr 4PO5CO2514
II – Grant badawczo-rozwojowy MNiSW Nr 0412R/PO1/2008/04
b / Projekty statutowe - 7
c/ Programy profilaktyczne - 2

Promotor rozpraw doktorskich

1. lek. Robert Jarema
Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa – 2003r.

2. lek. Leszek Bortnowski
Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa – 2007r.

3. lek. Rafał Święcicki
Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa – 2009r.

4. lek. Tomasz Syryło – Warszawa
Wojskowy Instytut Medyczny – 2013r.

 Promotor rozprawy licencjackiej - 1

Recenzent rozpraw doktorskich - 17

Udział w Organizacjach, Instytucjach, gremiach naukowych

• Członek Rady Naukowej CSK WAM Warszawa 2002 – 2003
• Członek Rady Naukowej WIM 2004 – 2007
• Członek Rady Naukowej WIM 2008 – 2012
• Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego
• Członek Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
• Członek Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Funkcje we władzach

1. Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie Urologii
2. Przewodniczący Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego (3 kadencje)
3. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
(3 kadencje)
4. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Urologicznego (II kadencje)
5. Wiceprzewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (II kadencje)
6. Rzecznik Dyscyplinarny Wojskowego Instytutu Medycznego,

Inne:
1. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie urologii
2. Członek Komisji Egzaminacyjnej w chirurgii ogólnej
3. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie urologii dziecięcej
4. Członek Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji w dziedzinie urologii dziecięcej
5. Członek Zespołu Ekspertów do zaopiniowania wniosków kierowników specjalizacji o skrócenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie urologii

Nagrody

1. Nagroda – Prezydium Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów I stopnia 1988r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego za udział w realizacji tematu pt. „Opracowanie wskazań do stosowania miejscowej hipertermii mikrofalowej w leczeniu zaawansowanych nowotworów. Skonstruowanie i zastosowanie kliniczne radiatora doodbytniczego i automatycznego zestawu do hipertermii mikrofalowej w leczeniu gruczołu krokowego i odbytnicy”

2. Nagroda Polskiego Towarzystwa Urologicznego 1993r. w uznaniu zasług w opracowaniu podstaw naukowych, wdrożenia klinicznego i ustalenia wskazań leczniczych dla przezodbytniczej i przezcewkowej hipertermii mikrofalowej w chorobach stercza.

3. Nagroda Rady Naukowej CSK Wojskowej Akademii Medycznej za najlepszą rozprawę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000 pt. „Rola embolizacji tętnicy nerkowej u chorych z rakiem nerki poddanych nefrektomii”.

4. Nagroda Rektora Wojskowej Akademii Medycznej I stopnia w 2001r za pracę pt. „Comparison of preoperative embolization followed by radical nephrectomy with radical nephrectomy alone for Renal Cancer”

5. II Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów Wojska Polskiego Krynica Zdrój – 2004r. za pracę:

a/ „Ocena urodynamiczna pęcherza moczowego u chorych po urazach kręgosłupa szyjnego”

6. Nagrody Komitetu Naukowego za najlepszą pracę prezentowaną podczas XXV Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych – Szklarska Poręba 2005r.

a. „Leczenie chorych z zaawansowanymi guzami nerek”
b. „Biopsje gruczołu krokowego – współczesna diagnostyka patomorfologiczna i jej znaczenie kliniczne w raku gruczołu krokowego”

7. Nagroda Komitetu Naukowego za najlepszą pracę prezentowaną podczas XXVII Sympozjum SUW Polskiego Towarzystwa Urologicznego Ożarów Maz. 2007r. pt.”Ocena wpływu embolizacji tętnicy nerkowej za sprawność immunoregulacyjną układu odpornościowego u chorych na raka nerki”.

8. Nagroda Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – Złoty Próg za całokształt pracy naukowo-badawczej
.

Najważniejsze prace po habilitacji:

1. Zieliński Henryk: Onkologiczne ryzyko wykonywania radykalnej prostatektomii z oszczędzaniem pęczków naczyniowo-nerwowych u chorych na raka gruczołu krokowego.
- Pol. Merkuriusz Lek., 1999, 6(34) : 182-184

2. Zieliński Henryk, Łęcki Andrzej, Stawarz Bronisław: Wyniki chirurgicznego leczenia guzów nadnerczy - własne 15-letnie doświadczenie.
- Pol. Merkuriusz Lek., 1999, 6(36) : 311-316

3. Zieliński Henryk, Łęcki Andrzej: Wartość prognostyczna PSA po radykalnej prostatektomii.
- Urol. Pol., 1999, 52(1) : 40-46

4. Zieliński Henryk, Szmigielski Stanisław, Petrovich Zbigniew: Comparison of preoperative embolization followed by radical nephrectomy with radical nephrectomy alone for renal cell carcinoma.
- Am. J. Clin. Oncol., 2000, 23(1) : 6-12

5. Bortnowski Leszek, Zieliński Henryk, Piotrowicz Grzegorz: Wpływ zastosowanego dostępu operacyjnego na wyniki leczenia chorych na raka nerki.
- Urol. Pol., 2007, 60(4) : 300-308

6. Zieliński Henryk, Pawlicki Bohdan, Bortnowski Leszek, Jedynak Rafał, Piotrowicz Grzegorz, Gałka Marek: Obrażenia śledziony podczas nefrektomii lewostronnej z powodu raka.
- Pol. Merkuriusz Lek., 2008, 24(144) : 502-505

7. Syryło Tomasz, Żołnierek Jakub, Szczylik Cezary, Zieliński Henryk, Bortnowski leszek, Bogdanowicz Andrzej: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia skojarzonego – operacyjnego i chemioimmunoterapii u chorych z przerzutami raka nerki do płuc.
- Współcz. Onkol., 2010, 14(1): 39-43

8. Wood Christopher, Srivastava Pramod, Bukowski Ronald, Lacombe Louis, Gorelov Andrei, Gorelov Sergei, Mulders Peter, Zieliński Henryk, Hoos Axel, Lovici Florentina Teofi, Isakov Leah, Flanigan Robert, Figlin Robert, Gupta Renu, Escudier Bernard: An adjuvant autologous therapeutic vaccine (HSPPC-96; vitespen) versus observation alone for patients at high risk of recurrence after nephrectomy for renal cell carcinoma: A multicentre, open-label, randomised phase III trial.
- Lancet, 2008, 372(9633) : 145-1543

9. Radziszewski Krzysztof, Zieliński Henryk, Radziszewski Paweł, Święcicki Rafał: Transcutaneous electrical stimulation of urinary bladder in patients with spinal cord injuries.
- Int. Urol. Nephrol., 2009, 41 : 497-503

10. Wańkowicz Zofia, Grzywacz Anna, Saracyn Marek, Zieliński Henryk: Multiple renal abscesses leading to nephrectomy of the solitary kidney in a young female with type 1 diabetes and history of recurrent urinary tract infections.
- Arch.Med.Sci., 2011, 7 (2): 349-352
 

Powrót do strony prof. Henryka Zielińskiego  
Profesor Henryk Zieliński - Urolog

© 2009 Urodent Warszawa