Prace naukowe mjr lek. med. Marka Wojtkowiaka oraz studia, kursy, szkolenia

 

Mjr lek. Marek Wojtkowiak
 
Specjalizacje medyczne
                Specjalista chorób wewnętrznych 
                Gastrolog

Stanowiska administracyjne
            do niedawna członek zespołu  Kliniki Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego ul. Szaserów 
                w Warszawie
 
 Publikacje naukowo medyczne w których współautorem jest Marek Wojtkowiak
 
Tytuł oryginału: Etiologia i etiopatogeneza choroby refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: A etiology and pathogenesis of reflux oesophagitis.
Autorzy: Henryk Rusielewicz, Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń.
Źródło: - Lek. Wojsk., 1996, 72(5-6) : 308-313, bibliogr. 36 poz.
Hasła:
Gastroenterologia
Refluks żołądkowo-przełykowy
Czynniki wieku
Przełyk, zapalenie
 
Tytuł oryginału: Laparoskopowe operacje naprawcze przepuklin rozworu przełykowego - doniesienie wstępne.
Autorzy: E[dward] Stanowski, T[omasz] Koziarski, A[ndrzej] Paczyński, L[eszek] Gburzyński, A[ntoni] Błaszak,Marek Wojtkowiak.
Źródło: W: V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Mikołajki, 5-7 września 1996 r. - [Mikołajki, 1996] . - s. 123.
Hasła:
Laparoskopia
Przepuklina przeponowa - chirurgia
Chirurgia
Zjazdy i sympozja
Refluks przełykowy - chirurgia
  
Tytuł oryginału: Etiopatogeneza, rozpoznanie i leczenie choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Aetiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of gastro-oesophageal reflux disease.
Autorzy: Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Źródło: - Lek. Wojsk., 1998, 74(9-10) : 557-565, 3 tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Hasła:
Refluks żołądkowo-przełykowy
Gastroenterologia
 
 Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze choroby refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: Conservative treatment of oesophageal reflux disease.
Autorzy: Stanisław Wojtuń, A[dam] Grabowski, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, J[erzy] Gil.
Źródło: - Lek. Wojsk., 1999, 75(5-6) : 313-322, ryc., 3 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Hasła:
Refluks żołądkowo-przełykowy
Styl życia
Środki neutralizujące - stosowanie lecznicze
Czynność ruchowa żołądka i jelit
Środki przeciwhistaminowe - stosowanie lecznicze
Gastroenterologia
 
 Tytuł oryginału: Choroba refluksowa przełyku - nowe możliwości rozpoznawania i leczenia. Rola pielęgniarki w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.
Tytuł w wersji angielskiej: Reflux oesophageal disease - new possibilities of diagnosis and treatment. The role of nurse in diagnostic and therapeutic process.
Autorzy: Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń, Edward Stanowski.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2000, 8(Supl. 1 : IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Zabiegowej WP; XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP; XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Chorób Zakaźnych WP: "Choroby zapalne i nowotworowe trzustki", Rynia 13-14.04.2000 r.) : 47.
Hasła:
Refluks przełykowy
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Helicobacter pylori - wpływ na nowotwory przewodu pokarmowego.
Autorzy: Marek Wojtkowiak, S[tanisław] Wojtuń, A[ntoni] Błaszak.
Źródło: - Przegl. Wojsk.-Med., 2001, 43(3) : 313-314.
Uwagi: 14 Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologów WP ; 18 Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Chorób Zakaźnych WP, Łódź, 25-26 września 2001.
Hasła:
Żołądek, błona śluzowa
Helicobacter pylori
Przewód pokarmowy, nowotwory
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
  
Tytuł oryginału: Przełyk barretta - rozpoznawanie i leczenie.
Tytuł w wersji angielskiej: Barret esophagus - diagnosis - treatment.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
Źródło: - Przegl. Wojsk.-Med., 2001, 43(3) : 276-280, bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: 14 Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologów WP ; 18 Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Chorób Zakaźnych WP, Łódź, 25-26 września 2001.
Hasła:
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
Przełyk, choroby
Refluks przełykowy
  
Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Motility disorders of the gastrointestinal tract.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Lek. Wojsk., 2002, 78(3) : 192-196, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: [Piętnasta] XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. Rozpoznawanie i leczenie chorób trzustki. Postępy diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. Ciekawa kazuistyka gastrologiczna, Rynia 26-27 września 2002.
Hasła:
Przewód pokarmowy, choroby
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Powikłania zabiegów endoskopowych - epidemiologia, przyczyny, zapobieganie.
Tytuł w wersji angielskiej: Endoscopic procedures complications - epidemiology, reasons and prevention.
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
Źródło: - Lek. Wojsk., 2002, 78(3) : 172-173.
Uwagi: [Piętnasta] XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. Rozpoznawanie i leczenie chorób trzustki. Postępy diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. Ciekawa kazuistyka gastrologiczna, Rynia 26-27 września 2002.
Hasła:
Endoskopia, powikłania
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
  
Tytuł oryginału: Zastosowanie badań czynnościowych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia choroby refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: The role of functional examination in gerd diagnosis and monitoring.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Ann. Univ. Med. Lodz., 2004, 45(1) : 31-37, bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa - rozpoznawanie
Przełyk, choroba refluksowa - leczenie
Gastroenterologia
  
Tytuł oryginału: Endoskopowe zabiegi antyrefluksowe.
Tytuł w wersji angielskiej: Antireflux endoscopic procedures.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2004, 17(Supl. 1) : 80-81, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
Uwagi: - XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP. Nieswoiste choroby zapalne jelita grubego. Wczesna diagnostyka chorób jelita grubego. Endoskopia zabiegowa - chirurgia mikroinwazyjna. Otyłość - choroba XXI wieku. Varia. Rynia, 9-10 września 2004.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Endoskopia
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Współczesne możliwości endoskopowego leczenia powikłań choroby refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: The contemporary endoscopic methods of treatment of gastroesophageal reflux disease complications.
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2004, 17(Supl. 1) : 82-84, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Uwagi: - XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP. Nieswoiste choroby zapalne jelita grubego. Wczesna diagnostyka chorób jelita grubego. Endoskopia zabiegowa - chirurgia mikroinwazyjna. Otyłość - choroba XXI wieku. Varia. Rynia, 9-10 września 2004.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa - leczenie
Endoskopia
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Metody endoskopowe leczenia choroby refluksowej przełyku i jej powikłań.
Tytuł w wersji angielskiej: Endoscopic methods of gastro-esophageal reflux disease (GERD) treatment and their complications.
Autorzy: Jerzy Gil, Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2007, 22(131) : 429-433, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Endoskopia
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Ocena występowania endoskopowych cech przepukliny wślizgowej rozworu przełykowego przepony w powiązaniu z cechami choroby refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: The analysis of hiatal hernia occurrence in connection with GERD.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2007, 22(131) : 357-369, 6 tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Przepuklina rozworu przełykowego - diagnostyka
Układ trawienny - endoskopia
Gastroenterologia
Refluks żołądkowo-przełykowy - diagnostyka
Wrzód trawienny przełyku - diagnostyka
Zjazdy i sympozja
  
Tytuł oryginału: Podstawowe metody diagnostyczne w chorobie refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: Basic diagnostic methods in gastro-esophageal reflux disease.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2007, 22(131) : 423-428, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Diagnostyka
Gastroenterologia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia chirurgicznego chorych z chorobą refluksową przełyku na tle nieanatomicznych i antomicznych dysfunkcji połączenia przełykowo-żołądkowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of the results of surgical treatment of patients suffering from gastroesophaegal reflux disease with unanatomical and anatomical dysfunction of gastroesophageal junction.
Autorzy: Tomasz Koziarski, Edward Stanowski, Krzysztof Paśnik, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Grzegorz Nowicki.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2007, 22(131) : 362-365, 3 il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Laparoskopia
Chirurgia
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Choroba Bourneville'a-Pringle'a - opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Morbus Bourneville-Pringle - case report.
Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Marek Wojtkowiak, Antoni Błaszak.
Źródło: - Pediatr. Med. Rodzinna, 2008, 4(3) ; 189-194, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Choroba Bourneville'a
Choroby wewnętrzne
 
 
Tytuł oryginału: Choroba refluksowa przełyku - rozpoznawanie i leczenie.
Tytuł w wersji angielskiej: Gastroesophageal reflux disease - diagnosis and management.
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 512-516, 3 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa - rozpoznawanie
Przełyk, choroba refluksowa - leczenie
Gastroenterologia
 
Tytuł oryginału: Gojenie śluzówkowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł w wersji angielskiej: Mucosal healing in Crohn disease.
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 554-555, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Jelita, zapalenie odcinkowe - leczenie
Śluzówka
Gastroenterologia
 
 
Tytuł oryginału: Nienadżerkowa choroba refluksowa przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: Non-erosive gastroesophageal reflux disease.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak, Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 521-523, 3 il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Gastroenterologia
  
Tytuł oryginału: Nienadżerkowa choroba refluksowa przełyku w obrazie endoskopowym i histopatologicznym.
Tytuł w wersji angielskiej: Non-erosive reflux disease in endoscopy and histopathology.
Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak, Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha, Andrzej Dąbek, Wojciech Kozłowski.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 399-402, 5 il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Przełyk, choroba refluksowa - rozpoznawanie
Endoskopia
Histopatologia
Gastroenterologia
  
Tytuł oryginału: Perspektywy leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Tytuł w wersji angielskiej: Perspectives in inflammatory bowel diseases treatment.
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Bogusław Zyśko, Tomasz Stelmaszuk, Jerzy Gil.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 556-558, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Jelita, zapalenie - leczenie
Gastroenterologia
  
Tytuł oryginału: Skąpoobjawowa perforacja przewodu pokarmowego u pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczoną przeciwciałem anty-TNF alfa.
Tytuł w wersji angielskiej: Oligosymptomatic alimentary tract perforation in course of Crohn's disease in patient treated with anti-TNF alfa antibodies.
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak, Antoni Błaszak, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 491-492, bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Jelita, zapalenie odcinkowe - leczenie
Przeciwciała
Gastroenterologia
  
Tytuł oryginału: Warunki i ograniczenia badań radiologicznych przewodu pokarmowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Conditions and limits of radiological examinations of the digestive tract.
Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Krzysztof Kosik, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 532-535, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przełyk, choroby - rozpoznawanie
Obrazowanie diagnostyczne
Gastroenterologia
 
Tytuł oryginału: Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu choroby refluksowej przełyku.
Tytuł w wersji angielskiej: The importance of functional tests in gastroesophageal reflux disease diagnosing, monitoring and treatment.
Autorzy: Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń, Antoni Błaszak, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 517-520, 3 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przełyk, choroba refluksowa
Diagnostyka
Monitorowanie
Leczenie
Gastroenterologia
  
Tytuł oryginału: Znaczenie elastografii ultrasonograficznej w rozpoznawaniu patologii przewodu pokarmowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Ultrasonographic elastography in alimentary tract lesions diagnostics.
Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Krzysztof Kosik, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2009, 26(155) : 536-538, 2 il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Przewód pokarmowy - diagnostyka
Obrazowanie diagnostyczne
GastroenterologiaPowrót do strony lek. med. Marka Wojtkowiaka  
Gastrolog Warszawa Urodent ul. Trakt Lubelski 173

© 2009 Urodent Warszawa