Prace naukowe endokrynologa  lek. med. Andrzeja Jaroszuka   oraz studia, kursy, szkolenia

lek. Andrzej Jaroszuk
Specjalizacja praktykowana w przychodni URODENT:
Endokrynologia


Specjalizacje medyczne:
Choroby wewnętrzne, EndokrynologiaInne stanowiska  administracyjne:
St. asystent Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ul. Szaserów


Przynależność do medycznych organizacji krajowych i międzynarodowych: 
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne 


Aktualna tematyka badawcza – szczególne zainteresowania: 

choroby przysadki

Publikacje naukowo - medyczne w których współautorem jest Andrzej Jaroszuk
 
Tytuł oryginału: Częstość występowania zaburzeń czynności tarczycy u mężczyzn - doniesienie wstępne.
Tytuł w wersji angielskiej: The screening for thyroid function in Polish males - preliminary results.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Andrzej Kowalczyk, Anna Lewandowska, Maria Konieczna, Jacek Pietrzykowski, Robert Olszewski.
Źródło: - Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. D Med., 2004, 59(Suppl. XIV, 174) : 431-434, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Tarczyca, choroby
Mężczyźni
Endokrynologia
 
 
 
Tytuł oryginału: The prevalence of thyroid dysfunction in Polish males.
Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, M[aria] Konieczna, G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
Źródło: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004. - Bologna : Medimond - Monduzzi Ed. Int. Proc. Division, 2004 . - s. 55-58 : tab., bibliogr. 10 poz.
Uwagi: ISBN 88-7587-071-3
Hasła:
Tarczyca - patofizjologia
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
 
Tytuł oryginału: The screening for thyroid function in Polish males.
Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, M[aria] Konieczna, G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
Źródło: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, August 31-September 4, 2004 : Proigram & Abstracts. . - s. 389-390, tab.
Hasła:
Zjazdy i sympozja
Badania masowe
Tarczyca, choroby - rozpoznawanie
Endokrynologia
 
Tytuł oryginału: The screening for thyroid function in Polish males.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Jaroszuk, Maria Konieczna, Norbert Szaluś.
Źródło: W: 3rd EFES Czech-Hungarian-Polish-Romanian-Slovak Regional Postgradaute Course in Endocrinology. Under the auspices of EFES and Czech Society of Endocrinology. Book of Abstracts. - 4-6 November, 2004 . - s. 110-111.
Hasła:
Zjazdy i sympozja
Tarczyca, choroby - rozpoznawanie
Badania masowe
Endokrynologia
 
 
 
Tytuł oryginału: Hospitalisations before and after the health care system restructurization in Poland exemplified by the Department of Endocrinology and Radioisotope Therapy. (Zmiany w leczeniu szpitalnym po wprowadzeniu nowego modelu opieki zdrowotnej w 1999 roku na przykładzie Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej (KEiTI) Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Jaroszuk, Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko.
Źródło: - Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. D Med., 2005, 60(Suppl. XVI, 2) : 335-338, 3 tab., bibliogr. 3 poz., streszcz., sum.
Hasła:
Opieka zdrowotna - organizacja i zarządzanie
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej
Lecznictwo zamknięte
Służba zdrowia, organizacja
 
 
Tytuł oryginału: Embolizacja tętnic tarczowych jako nowa metoda leczenia tyreotoksykozy typu I wywołanej amiodaronem - opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Thyroid artery embolization a new method of treatment of type I amiodarone - induced thyrotoxicosis - a case report.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Jaroszuk, Paweł Żukowski, Jolanta Korsak, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
Źródło: - Endokrynol. Pol., 2005, 56(4) : 610, tab.
Uwagi: -Materiały Zjazdowe : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 września 2005. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 611.
Hasła:
Tyreotoksykoza
Embolizacja lecznicza
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
 
Tytuł oryginału: Embolizacja tętnic tarczowych jako alternatywna metoda leczenia nadczynności tarczycy - wstępne wyniki.
Tytuł w wersji angielskiej: Thyroid artery embolization as an alternative treatment of hyperthyroidism - preliminary results.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Kowalczyk, Paweł Żukowski, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
Źródło: - Endokrynol. Pol., 2005, 56(5) : 801.
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 wrzesień 2005. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 801
Hasła:
Tarczyca, nadczynność
Embolizacja lecznicza
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
 
Tytuł oryginału: Embolizacja tętnic tarczowych jako nowa metoda leczenia tyreotoksykozy typu po leczeniu amiodaronem - opis przypadku.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Jaroszuk, Paweł Żukowski, Jolanta Korsak, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
Źródło: - Kardiol. Pol., 2005, 63(Supl. 1 : IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 22-24 września 2005, Katowice) : 215, tab., [P356]
Hasła:
Embolizacja lecznicza
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
 
Tytuł oryginału: Leczenie jodem promieniotwórczym zróżnicowanych raków tarczycy - ocena realizacji zaleceń Komitetu Naukowego II Konferencji Naukowej "Rak Tarczycy 2000".
Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, J[acek] Pietrzykowski, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, N[orbert] Szaluś.
Źródło: - Współcz. Onkol., 2005, 9(4 supl.1 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r. : Materiały konferencyjne) : 21, [37]
Hasła:
Tarczyca, nowotwory - leczenie promieniami
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
Tytuł oryginału: Thyroid artery embolization as a new method of treatment of type I amiodarone - induced thyrotoxicosis - a case report.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Jaroszuk, Paweł Żukowski, Jolanta Korsak, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
Źródło: W: European Congres of Endocrinology, ECE 2005: Abstract Book, 3-7 September 2005, Goteborg, Sweden. - Goteborg, 2005 . - s. 253.
Uwagi: Expanding endocrinology
Hasła:
Zjazdy i sympozja
Endokrynologia
 
 
 
Tytuł oryginału: Thyroid artery embolization as an alternative treatment of hyperthyroidism - preliminary results.
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Kowalczyk, Anna Lewandowska, Paweł Żukowski, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
Źródło: W: European Congres of Endocrinology, ECE 2005: Abstract Book, 3-7 September 2005, Goteborg, Sweden. - Goteborg, 2005 . - s. 242.
Uwagi: Expanding endocrinology
Hasła:
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
Tytuł oryginału: Scyntygrafia receptorowa z użyciem 99M TC-HYNIC-TATE w obrazowaniu niejodochwytnych zróżnicowanych raków tarczycy (ZRT) i raka rdzeniastego tarczycy (RRT) - doniesienie wstępne.
Autorzy: Z. Podgajny, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, J[acek] Pietrzykowski, A[ndrzej] Kowalczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, E[ugeniusz] Dziuk.
Źródło: - Probl. Med. Nukl., 2006, 20(39 : X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22-25 czerwca 2006 r.) : 47-48.
Hasła:
Tarczyca, nowotwory
Scyntygrafia
Medycyna nuklearna i izotopy
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja
 
 
 
Tytuł oryginału: Partial embolisation of the thyroid gland in hyperthyroidism.
Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Jaroszuk, P[aweł] Twarkowski.
Źródło: W: CIRSE 2006, September 9-13, 2006, Rome, Italy : Main Programme and Abstract Book. - Rome, 2006. . - s. 235.
Hasła:
Zjazdy i sympozja
Tarczyca, nadczynność
Endokrynologia
 
 
 
Tytuł oryginału: Hyperthyreosis treated with thyroid artery embolization
Autorzy: G[rzegorz] W[iktor] Kamiński, A[ndrzej] Jaroszuk, K[rzysztof] Brzozowski, A[ndrzej] Kowalczyk, P[aweł] Żukowski, Z[bigniew] Podgajny, P[aweł] Twarkowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Źródło: W: Endocrine Abstracts, 2006, 11 : 8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, 1-5 April 2006 Glasgow, UK . - P780.
Hasła:
Zjazdy i sympozja
Tarczyca, nadczynność - chirurgia
Endokrynologia
 
 
 
Tytuł oryginału: Somatostatin receptor scintigraphy with 99mTc-HYNIC-TATE in visualization of non-radioiodine-avid differentiated thyroid carcinoma.
Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Kowalczyk, J[acek] Pietrzykowski,A[ndrzej] Jaroszuk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Źródło: W: Endocrine Abstracts, 2006, 11 : 8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, 1-5 April 2006 Glasgow, UK . - P856
Hasła:
Medycyna nuklearna i izotopy
Zjazdy i sympozja
 
Tytuł oryginału: Wpływ wyleczenia subklinicznej nadczynności tarczycy na rytm serca i autonomiczny układ nerwowy.
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of cure of subclinical hyperthyreosis on heart rate and autonomous nervous sytem.
Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Jaroszuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[wa] Kiryłów, A[nna] Lewandowska, K. Giejda, M[aria] Konieczna.
Źródło: - Endokrynol. Pol., 2009, 60(Supl. A : I Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Szczecin, 26-28 marca 2009 roku) : 22-23.
Uwagi: Tekst rówonolegle w jęz. ang. Tamże s. 23.
Hasła:
Nadczynność tarczycy - leczenie
Układ nerwowy autonomiczny
Niemiarowość
Endokrynologia
Zjazdy i sympozja

 

Główna strona Przychodni URODENT   


Powrót do strony endokrynologa lek. med. Andrzeja Jaroszuka  

© 2009 Urodent Warszawa