Biogram hematologa  płk dr n. med. Janusza Hałki
Prace naukowe płk dr n. med. Janusza Hałki oraz studia, kursy, szkolenia

 

Inne stanowiska administracyjne:

Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Przynależności do organizacji

Członek Polskiego Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Członek Polskiej Grupy Leczenia Ostrych Białaczek u Dorosłych PALG

Szczególne zainteresowania badawcze
Ostra białaczka limfoblastyczna
 

Publikacje naukowe dr n. med. Janusza Hałki

 Tytuł oryginału: Długotrwała gorączka i limfadenopatia brzuszna symulujące chłoniaka jako wiodące objawy jersiniozy - opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Long-lasting fever and abdominal lymphadenopathy suggesting lymphoma as presenting symptoms of yersiniosis - case report.
Autorzy: Piotr Rzepecki, Katarzyna Budziszewska, Krzysztof Żygocki, Janusz Hałka.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1997, 28(3) : 321-323, bibliogr. 10 poz.
Polskie hasła przedmiotowe:
Yersinia, zakażenie
Gorączka - etiopatogeneza
Hematologia
Węzły chłonne - patomorfologia

Tytuł oryginału: Eryblastoza obwodowa w przebiegu niedokrwistości Addisona-Biermera u chorej z asplenią.
Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, J[anusz] Hałka, E[wa] Szulkowska, B[arbara] Betiuk.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1997, 28(supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów) : 287-288.
Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
Polskie hasła przedmiotowe:
Erytropoeza
Niedokrwistość złośliwa
Śledziona - wady wrodzone
Erytroblastoza obwodowa
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Szpiczak mnogi nieprodukujący ze współistniejącym zwłóknieniem szpiku - opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Non-producing multiple myeloma with osteomielofibrosis - case report.
Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Jan Majkowski, Jan Maj, Piotr Rzepecki, Janusz Hałka.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1997, 28(3) : 309-313, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:
Szpiczak mnogi
Szpik kostny, zwłóknienie
Hematologia
Onkologia

Tytuł oryginału: Uszkodzenie nerwów czaszkowych jako wiodący objaw chłoniaka Burkitta.
Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, E[wa] Szulkowska, J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1998, 29(suppl. 2) : 41.
Polskie hasła przedmiotowe:
Chłoniak Burkitta
Układ nerwowy ośrodkowy, nowotwory
Onkologia
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Coexistence of autoimmune neutropenia and myasthenia gravis in the same patient.
Autorzy: P[iotr] Rzepecki, J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Blood, 1998, 92(10 suppl. 1) : 49b.
Uwagi: Fortieth Annual Meeting /American Society of Hematology, December 4-8, 1998, Miami Beach, FL.
Polskie hasła przedmiotowe:
Miastenia
Neutropenia - Immunologia
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Charakt. formalna: ZSZ
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.372

Tytuł oryginału: Nespodziewany zgon pacjenta po przeszczepieniu szpiku kostnego najprawdopodobniej z powodu wznowy chłoniaka złośliwego OUN.
Autorzy: J[anusz] Hałka, B[arbara] Betiuk, E[wa] Wąsak-Szulkowska, K[rzysztof] Żygocki.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1998, 29(suppl. 2 : VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Problemy neurologiczne w hematologii", Kołobrzeg, 4-6 czerwca 1998 : referaty programowe i streszczenia prac oryginalnych PTHiT) : 32.
Polskie hasła przedmiotowe:
Chłoniaki
Układ nerwowy ośrodkowy, nowotwory
Szpik kostny - przeszczepianie
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Histologiczne klasyfikacje przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: The histological classifications of chronic myeloproliferative disorders.
Autorzy: Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek, Janusz Hałka.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1999, 30(3) : 241-248, ryc., 5 tab.
Polskie hasła przedmiotowe:
Histologia
Szpik kostny, choroby rozrostowe - klasyfikacja
Hematologia
Szpik kostny, choroby rozrostowe
Czerwienica prawdziwa
Nadpłytkowość
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 4.000

Tytuł oryginału: Korzystny efekt leczenia surowicą antylimfocytarną płucnej postaci choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.
Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, K[rzysztof] Żygocki, J[anusz] Hałka.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1999, 30(supl. 2) : 432-433.
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r.
Polskie hasła przedmiotowe:
Białaczka
Szpik kostny - przeszczepianie
Surowica antylimfocytarna
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Przeszczep, działanie przeciw biorcy

Tytuł oryginału: Współistnienie reumatoidalnego zapalenia stawów i ostrej białaczki limfoblastycznej.
Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 1999, 30(supl. 2) : 459-460.
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r.
Polskie hasła przedmiotowe:
Stawy, zapalenie reumatoidalne
Białaczka limfocytowa
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Diagnostyka powiększenia węzłów chłonnych jamy brzusznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostics of abdominal lymphadenopathy.
Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek.
Źródło: - Wiad. Lek., 1999, 52(3-4) : 196-201, bibliogr. 20 poz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:
Węzły chłonne
Limfadenopatia immunoblastyczna
Brzuch - patomorfologia
Diagnostyka różnicowa
Brzuch - rentgenodiagnostyka
Onkologia
Radiologia
Endokrynologia

Tytuł oryginału: AgNOR characteristics in exfoliative cytology of buccal musosa during first course of chemotherapy.
Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek, Dorota Danilowicz, Krzysztof Żegocki, Piotr Rzepecki, Mirosław Kłos.
Źródło: - Blood, 2000, 96(11 Part 2 of 2 : Abstracts for the 42nd Annual Meeting od the American Society of Hematology, December 1-5, 2000, San Francisco) : 202b
Polskie hasła przedmiotowe:
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Środki przeciwnowotworowe - działanie uboczne
Śluzówka
Nowotwory - leczenie
Układ krążenia, choroby - leczenie
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Tytuł oryginału: Successful application of plasmapheresis and methylprednisolon in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) occuring in early period after allogenetic bone marrow transplantation.
Autorzy: J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, J[arosław] Wajs, A[ndrzej] Kudela, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Bone Marrow Transpl., 2000, 25(Suppl. 1 : 26th Annual Meeting and 16th Meeting of the Nurses Group, March 5-8, 2000, Insbruck, Austria) : 89
Polskie hasła przedmiotowe:
Zjazdy i sympozja
Szpik kostny - przeszczepianie
Hematologia
Przeszczepianie autologiczne

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Tytuł oryginału: Skuteczne zastosowanie plazmaferezy i metyloprednisolonu w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP) we wczesnym okresie po allotransplantacji szpiku.
Autorzy: J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, J[arosław] Wajs, A[ndrzej] Kudela, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek.
Źródło: W: Hematologia 2000 : Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 13 - 15 września 2000 : Materiały konferencyjne. - [Warszawa, 2000] . - s. 36-37.
Polskie hasła przedmiotowe:
Plazmafereza
Plamica małopłytkowa - leczenie*
Szpik kostny - przeszczepianie
Przeszczepianie autologiczne
Hematologia
Białaczka mielocytowa ostra
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Skuteczne leczenie wymianami osocza zakrzepowej plamicy małopłytkowej po allotransplantacji szpiku kostnego.
Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Jarosław Wajs, Krzysztof Żygocki, Teresa Czajka, Kazimierz Sułek.
Źródło: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Transfuzjologio - Quo Vadis wczoraj, dziś, jutro : Program, streszczenia, Zakopane, 5-7 październik 2000. - [Zakopane, 2000] . - s. 40.
Polskie hasła przedmiotowe:
Szpik kostny - przeszczepianie
Wymiana osocza
Zakrzepowa plamica małopłytkowa
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Transfuzje koncentratów granulocytów w leczeniu zagrażających życiu infekcji u chorych w kryzach aplastycznych szpiku po chemioterapii.
Autorzy: Piotr Rzepecki, Janusz Hałka, Jarosław Wajs, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek.
Źródło: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Transfuzjologio - Quo Vadis wczoraj, dziś, jutro : Program, streszczenia, Zakopane, 5-7 październik 2000. - [Zakopane, 2000] . - s. 39-40.
Polskie hasła przedmiotowe:
Koncentraty granulocytów - stosowanie lecznicze
Białaczka mielocytowa ostra
Środki przeciwnowotworowe - działanie uboczne
Plazmafereza
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Wymiana osocza w ciężkiej postaci choroby zimnych aglutynin.
Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Jarosław Wajs, Teresa Czajka, Kazimierz Sułek.
Źródło: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Transfuzjologio - Quo Vadis wczoraj, dziś, jutro : Program, streszczenia, Zakopane, 5-7 październik 2000. - [Zakopane, 2000] . - s. 41.
Polskie hasła przedmiotowe:
Wymiana osocza
Niedokrwistość
Aglutyniny
Zjazdy i sympozja
Hematologia

Tytuł oryginału: Zastosowanie wymiany osocza w przypadku niezgodności grup krwi przed allotransplantacją szpiku kostnego.
Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Janusz [Jarosław] Wajs, Waldemar Sawicki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek.
Źródło: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Transfuzjologio - Quo Vadis wczoraj, dziś, jutro : Program, streszczenia, Zakopane, 5-7 październik 2000. - [Zakopane, 2000] . - s. 40-41.
Polskie hasła przedmiotowe:
Wymiana osocza
Szpik kostny - przeszczepianie
Białaczka
Zjazdy i sympozja
Hematologia

Tytuł oryginału: Zewnątrzustrojowa fototerapia w leczeniu powikłań po allotransplantacji szpiku kostnego.
Autorzy: Krzysztof Żygocki, Piotr Rzepecki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Janusz Hałka, Jarosław Wajs.
Źródło: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Transfuzjologio - Quo Vadis wczoraj, dziś, jutro : Program, streszczenia, Zakopane, 5-7 październik 2000. - [Zakopane, 2000] . - s. 42.
Polskie hasła przedmiotowe:
Fototerapia zewnątrzustrojowa
Szpik kostny - przeszczepianie
Przeszczep, działanie przeciw biorcy
Białaczka mielomonocytowa
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Współistnienie autoimmunizacyjnej neuropenii i nużliwości mięśni u tej samej chorej.
Autorzy: P[iotr] Rzepecki, K. Maślanka, K[rzysztof] Żegocki, J[anusz] Hałka, B[arbara] Betiuk.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2001, 32(supl. 2 : XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Białystok, 12-15 września 2001 r.) : 474-475.
Polskie hasła przedmiotowe:
Leukopenia - immunologia
Zjazdy i sympozja
Hematologia

Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.390

Tytuł oryginału: Zewnątrzustrojowa fototerapia w leczeniu opornej postaci przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.
Autorzy: K[rzysztof] Żegocki, P[iotr] Rzepecki, J[anusz] Hałka, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2001, 32(supl. 3) : 54.
Uwagi: 50-lecie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 1-2 czerwca 2001.
Polskie hasła przedmiotowe:
Przeszczep, działanie przeciw biorcy
Fototerapia zewnątrzustrojowa
Zjazdy i sympozja
Hematologia
Transplantologia
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.390


Tytuł oryginału: Długotrwała gorączka i limfadenopatia brzuszna stymulujące chłoniaka jako wiodące objawy jersiniozy.
Autorzy: P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, K[rzysztof] Żegocki, J[arosław] Wajs, J[anusz] Hałka, B[arbara] Betiuk.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2002, 33(supl. 1 : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r. : referaty - streszczenia) : 126.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
Polskie hasła przedmiotowe:
Yersinia, zakażenie
Węzły chłonne - patomorfologia
Gorączka - etiopatogeneza
Hematologia
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.750

Tytuł oryginału: Limfocytarny histogram krwinek białych u chorego z przewlekłą białaczką szpikową.
Autorzy: M[ichał] Abramowicz, J[anusz] Hałka, K[rzysztof] Żegocki.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2002, 33(supl. 1 : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r. : referaty - streszczenia) : 159.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
Polskie hasła przedmiotowe:
Białaczka mielocytowa przewlekła
Leukocyty - analiza
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.750


Tytuł oryginału: Strefy organizatorów jąderek erytroblastów w ocenie odnowy układu czerwonokrwinkowego w różnych chorobach krwi.
Autorzy: J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2002, 33(supl. 1 : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r. : referaty - streszczenia) : 112-113.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
Polskie hasła przedmiotowe:
Krew, choroby
Erytroblasty
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.750

Tytuł oryginału: Trzy polskie rodziny z niedokrwistością tarczowatokrwinkową (talasemią-beta).
Autorzy: K[azimierz] Sułek, J[anusz] Hałka, E. Zdebska, Ph. Beris, A. Sułek.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2002, 33(supl. 1 : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r. : referaty - streszczenia) : 120.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
Polskie hasła przedmiotowe:
Niedokrwistość tarczowatokrwinkowa
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.750


Tytuł oryginału: Współistnienie przewlekłej białaczki włochatokomórkowej i raka brodawczakowatego nerki u tego samego chorego - opis przypadku.
Autorzy: J[anusz] Hałka, W[aldemar] Sawicki, A[ndrzej] Dąbek, U. Podstawka, L[eszek] Bortnowski.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2002, 33(supl. 1 : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r. : referaty - streszczenia) : 142.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
Polskie hasła przedmiotowe:
Białaczka włochatokomórkowa
Nerki, nowotwory - chirurgia
Hematologia
Onkologia
Zjazdy i sympozja
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.750


Tytuł oryginału: Comparison of nucleolar organiser regions in megakaryocytes of essential thrombocytosis and autoimmune thrombocytopenia.
Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Hematol. J., 2002, 3(Suppl. 1 : 7th Meeting of the European Hematology Association, Florence, Italy, 6-9 June 2002: Abstracts) : 88.
Polskie hasła przedmiotowe:
Nadpłytkowość - diagnostyka
Małopłytkowość - rozpoznawanie
Strefa organizowania się jąderka
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: Strefy organizatorów jąderek erytroblastów w ocenie odnowy układu czerwonokrwinkowego w różnych chorobach krwi : praca doktorska / Janusz Hałka ; Centralny Szpital Wojskowej Akademii Medycznej.
Autorzy: Janusz Hałka.
Źródło: - Warszawa : CSK WAM, 2001 . - 87 k. : ryc., tab., bibliogr. 70 poz., sum. ; 30 cm
Uwagi: Promotor: prof.dr hab.n.med. Kazimierz Sułek. - 17.04.2002
Polskie hasła przedmiotowe:
Prace doktorskie
Hematologia
Krew, choroby
Komórki, jąderko
Genetyka


Tytuł oryginału: Comparison of nucleolar organiser regions in megakaryocytes of essential thrombocytosis and autoimmune thrombocytopenia.
Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek.
Źródło: W: VIIth Congress of the European Hematology Association, 6-9 czerwca 2002, Florencja, Włochy. - [Florencja, 2002] - CD;
Polskie hasła przedmiotowe:
Nadpłytkowość - diagnostyka
Małopłytkowość - rozpoznawanie
Strefa organizowania się jąderka
Hematologia
Zjazdy i sympozja

Tytuł oryginału: The coexistence of the hairy cell leukemia and the kidney carcinoma in the same patient.
Autorzy: W[aldemar] Sawicki, J[anusz] Hałka, K[atarzyna] B. Budziszewska, K[azimierz] Sułek.
Źródło: - Hematol. J., 2003, 4(Suppl. 2 : Abstracts for the 8th Annual Congress of the European Hematology Association, Lyon, France, 12-15 June 2003) : 281.
Polskie hasła przedmiotowe:
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Białaczka włochatokomórkowa
Nerki, nowotwory
Onkologia

Tytuł oryginału: Diagnostyka cytomorfologiczna szpiku / Kazimierz Sułek, Piotr Rzepecki, Janusz Hałka.
Autorzy: Kazimierz Sułek, Piotr Rzepecki, Janusz Hałka.
Źródło: - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 2003 . - 328 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7201-193-1
Polskie hasła przedmiotowe:
Hematologia
Szpik kostny - diagnostyka
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 20.000


Tytuł oryginału: Wczesna transplantacja komórek macierzystych u chorych z mięsakiem mieloidalnym (sarcoma granulocyticum).
Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, P[iotr] Rzepecki, J[anusz] Hałka, W[aldemar] Sawicki, T[eresa] Borysewicz-Czajka.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2005, 36(supl. 2: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Wisła, 8-10 września 2005) : 85-86
Polskie hasła przedmiotowe:
Zjazdy i sympozja
Onkologia
Komórki macierzyste - przeszczepianie

Tytuł oryginału: Postępowanie wspomagające u chorych z chorobą nowotworową (1).
Autorzy: Janusz Hałka.
Źródło: - Konsyliarz, 2005, 3(10) : 30-34, il.
Polskie hasła przedmiotowe:
Nowotwory - leczenie
Onkologia
Charakt. formalna: PPL
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 0.500

Tytuł oryginału: Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego - problem wielodyscyplinarny.
Tytuł w wersji angielskiej: Disseminated intravascular coagulation.
Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek.
Źródło: - Lek. Wojsk., 2006, 82(2 : Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych". Warszawa, 2-3.06.2006 r. Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego) : 135-140, 2 il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum
Polskie hasła przedmiotowe:
Hematologia
Zjazdy i sympozja
Charakt. merytoryczna: PP
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000

Tytuł oryginału: Nadpłytkowość samoistna istotnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Essential thrombocythemia as critical stroke risk factor - case report.
Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Staszewski, Jarosław Wajs, Janusz Hałka.
Źródło: - Pol. Merk. Lek., 2008, 25(146) : 158-160, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:
Nadpłytkowość - powikłania
Udar mózgu
Hematologia
Neurologia
Charakt. merytoryczna: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 4.000

Tytuł oryginału: Impedance cardiography in the diagnosis of capillary leak syndrome caused by doxorubicin therapy in a patient with myeloma multiplex.
Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak, Janusz Hałka, Oxana Matysiak, Paweł Smurzyński.
Źródło: - Cardiol. J., 2009, 16(4) : 1-4, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:
Szpiczak mnogi - leczenie
Kardiografia
Kardiologia
Charakt. merytoryczna: PP
Język publikacji: EN
Punktacja KBN: 9.000

Tytuł oryginału: Systemic capillary leak syndrome diagnosed by impedance cardiography in patient with multiple myeloma.
Autorzy: J[anusz] Hałka, P[aweł] Krzesiński, R[obert] Wierzbowski, O. Matysiak.
Źródło: - Haematologica, 2009, 94(suppl. 2 : 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin, Germany, June 4-7, 2009 : Abstract Book) : 630.
Polskie hasła przedmiotowe:
Zespół przecieku włośniczkowego
Kardiografia impedancyjna
Szpiczak mnogi
Zjazdy i sympozja
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Tytuł oryginału: Choroby krwi wywołane przez leki.
Tytuł w wersji angielskiej: Blood disorders due to drugs.
Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek.
Źródło: - Acta Haematol. Pol., 2010, 41(2) : 131-139, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:
Choroby krwi
Zaburzenia hemostazy
Zaburzenia metaboliczne
Leki - działanie szkodliwe
Hematologia
Charakt. merytoryczna: PP
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 6.000


Tytuł oryginału: Impedance cardiography in the diagnosis of capillary leak syndrome caused by doxorubicin therapy in a patient with myeloma multiplex.
Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak, Janusz Hałka, Oxana Matysiak, Paweł Smurzyński.
Źródło: - Cardiol. J., 2010, 17(1) : 88-91, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:
Kardiografia impedancyjna
Doksorubicyna - stosowanie lecznicze
Szpiczak mnogi
Przepuszczalność naczyń włosowatych
Kardiologia
Hematologia
Charakt. merytoryczna: PPK
Język publikacji: EN
Punktacja KBN: 9.000Główna strona Przychodni URODENT   


Powrót do strony dr n. med. Janusza Hałki  

© 2009 Urodent Warszawa