Prace naukowe i staże zawodowe dermatologa  dr n. med. Elżbiety Szymańskiej  - studia, kursy, szkolenia

Dermatolog dr n. med. Elżbieta Szymańska
Dermatolog dr n. med. Elżbieta Szymańska

Specjalizacja praktykowana w przychodni 
URODENT Warszawa,  Trakt Lubelski 173:
Specjalista dermatologii i wenerologiiGabinet dermatologiczny Warszawa URODENT, 
Wawer; 
Trakt Lubelski 173 
Przychodnia URODENT 
www.urodent.eu

Od 2011 r. pełni funkcję kierownika naukowego Studiów Podyplomowych WUM "Medycyna Estetyczna". Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach dermatologicznych w Polsce i USA (Polska Akademia Nauk, Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie, Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jeffersona w Filadelfii).
Czynnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dermatologicznych w kraju i zagranicą.


Działalność naukowa:
Tytuł doktora nauk medycznych zdobyła w 1999 r. w dziedzinie twardziny układowej

 Dorobek naukowy obejmuje prowadzenie projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 25 publikacji pełnych oraz ponad 60 doniesień zjazdowych na konferencje krajowe i zagraniczne. Moje opinie i komentarze wykorzystywane są w audycjach radiowych oraz czasopismach kobiecych i popularnonaukowych.
 
W dermatologii specjalizuje się:
   W diagnostyce i leczeniu chorób skóry i jej przydatków zajmuje się m.in. elektrochirurgią, kriochirurgią, dermoskopią i videodermoskopią).
 w diagnostyce dermoskopowej znamion skórnych i innych chorób skóry
 w mało inwazyjnych metodach odmładzania skóry (min. peelingi, toksyna botulinowa, wypełniacze)

Inne stanowiska  administracyjne:
Zastępca kierownika w Klinice Dermatologii CSK MSW.


Przynależność do medycznych organizacji krajowych i międzynarodowych: 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.


Aktualna tematyka badawcza – szczególne zainteresowania: 

   Obecne zainteresowania naukowe obejmują nowoczesne metody diagnostyczne w dermatologii, w szczególności możliwość zastosowania mikrosonografii w diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu i leczenia chorób skóry.
STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH  NA ZJAZDACH  NAUKOWYCH
 
1. Szymańska E, Nowicki A, Mlosek K, Litniewski J, Lewandowski M, Secomski W.
Skin imaging with high frequency ultrasound 47th ICB Seminar, ultrasound in biomeasurements, diagnostis and therepy, Warszawa 1-5.09., 1998r.
 
2. Szymańska E, Mlosek R.K,  Aderek G, Szczepański A, Nowicki A, Secomski W, Litniewski J. Zastosowanie ultrasonografii w ocenie zmian skórnych w przebiegu twardziny ograniczonej i liszaja twardzinowego i zanikowego, XXVI Zjazd PTD,
Warszawa 24-27.09.1998r.
 
3. Szymańska E, Majewski S, Skiendzielewska A, Makieła B, Jabłońska S. Interakcje między komórkami jednojądrowymi krwi obwodowej i składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej w twardzinie układowej. XXVI Zjazd PTD, Warszawa 24-27.09.1998r.
 
4. Szymańska E,  Majewski S, Skiendzielewska A, Wierzbicki P, Rudnicka L.  The role of extracellular matrix components in the pathogenesis of systemic sclerosis.  8th  EADV Congress Amsterdam 29.09.-3.10.1999r.
 
5. Rudnicka L., Szymańska E., Walecka I. Zastosowanie aksetylu cefuroksymu w leczeniu chorób skóry. Warsztaty Dermatologiczne, Popowo, 8-9.10.1999r.


6. Walecka I, Walecki J, Rudnicka L,  Szymańska E.  The value of brain magnetic resonance imaging (MRI) in patients with SLE”, 8th  EADV Congress Amsterdam 29.09.-3.10.1999r.


7. Rudnicka L, Uhrynowska I.A, Szymańska E. Immune  mechanisms in systemic sclerosis. 8th EADV Congress, Amsterdam, 29.09-3.10.1999r.
 
8 Rudnicka L, Szymańska E, Walecka I. Zastosowanie aksetylu cefuroksymu w leczeniu chorób skóry. Warsztaty Dermatologiczne, Popowo, 8-9.10.1999r.
 
9. Szymańska E, Czuwara J, Walecka I, Rudnicka L.  Topoisomerase I as new target for immunosuppressive drugs. International Conference on Progress in Clinical and Experimental Immunosuppression, Genewa 11-15.02.2000.
10. Szymańska E, Uhrynowska I.A, Walecka I, Słowińska M, Rudnicka L. The effect of cyclophosphamide on immunological markers of disease activity in patients with systemic sclerosis. International Conference on Progress in Clinical and Experimental Immunosuppression, Genewa 11-15.02.2000r.


11. Szymańska E, Majewski S, Skiendzielewska A, Walecka I. Słowińska M, Rudnicka L. Specyfic immunotherapy in systemic sclerosis. International Conference on Progress in Clinical and Experimental Immunosuppression, Genewa 11-15.02.2000.
 
12.Szymanska E, Czuwara J, Walecka I, Słowińska M, Rudnicka L. Topoisomerase I as New target for immunosuppresive  drugs. International Conference on Progress in Clinical and Experimental Immunosuppression, Genewa 11-15.02.2000.
 
13. Szymańska E, Majewski S, Skiendzielewska A, Slowinska M, Walecka I, Rudnicka L Activation of the peripheral blood mononuclear cells by the extracellular matrix components in systemic sclerosis. 8tth Congress EADV, Geneva 10-15.10.2000.
 
14. Sicińska J, Szymańska E, Sikora J, Torbicki A, Rudnicka L. Przeciwciała antykardiolipinowe u pacjentów z twardziną układową. XXVII Zjazd PTD, Wrocław 21-24.06.2001.
 
15. Słowińska M, Szymańska E, Kultys A, Rudnicka L. Metoda oceny nasilenia zmian skórnych u pacjentów z bielactwem (Wskaźnik „VIMAN”. XXVII Zjazd PTD, Wrocław 21-24.06.2001.
 
16. Słowińska M, Szymańska E, Kultys A, Walecka I, Rudnicka L. Skuteczność leczenia tokalcitolem pacjentów z bielactwem o niewielkim nasileniu. XXVII Zjazd PTD, Wrocław 21-24.06.2001.
 
17. Góralska B, Zegadło A, Szymańska E, Rudnicka L. Rumień stwardniały o nietypowym przebiegu. XXVII Zjazd PTD, Wrocław 21-24.06.2001.
 
18. Szymańska E, Słowińska M. Uhrynowska I, Walecka I, Galus R, Sicińska J, Czuwara J., Rudnicka L. Cyclophosphamide therapy in scleroderma (systemic sclerosis). 9tth Congress EADV, Monachium 10-14.10.2001.
 
19. Walecka I, Rudnicka L, Walecki J, Furmanek M, Słowińska M, Szymańska E.  Brain MRI findings in patients with systemic sclerosis. 9tth Congress EADV, Monachium 10-14.10.2001.
 
20. Szymańska E, Skiendzielewska A, Słowińska M, Walecka I, Rudnicka L, Majewski S. The role of fibronectin in activation of the peripheral blood mononuclear cells in systemic sclerosis. 9tth Congress EADV, Monachium 10-14.10.2001.
 
21. Słowińska M, Nowicka U, Uhrynowska U, Szymańska E, Maśliński W, Rudnicka L. Interleukin –15 as a marker of disease activity in systemic sclerosis. 9tth Congress EADV, Monachium 10-14.10.2001.
 
22. Słowińska M, Szymańska E, Kultys A, Rudnicka L. The effect of local tacalcitol monohydrate therapy in vitiligo of limited extend. 10tth Congress EADV, Monachium 10-14.10.2001.
 
23. Sicińska J, Szymańska E, Sikora J, Torbicki A, Rudnicka L. Anticardiolipin antibodies in patients with systemic sclerosis. 11tthCongress EADV, Praga 2-6.10.2002.
 
24. Słowińska M, Szymańska E, Rudnicka L. Effective cyclosporine A treatment in a patient with vitiligo – case report. 11tth Congress EADV, Praga 2-6.10.2002.
 
25. Bończewska G, Słowińska M, Szymańska E, Rudnicka L. Psychological characteristics of vitiligo patients; a pilot study. 11tthCongress EADV, Praga 2-6.10.2002.
 
26. Walecka I, Szymańska E, Sicińska J, Ćwikła J, Walecki J, Rudnicka L. Asymptomatic central nervous system involvement in systemic sclerosis. 12tth Congress EADV, Barcelona 15-18.10.2003.
 
27. Słowińska M, Szymańska E, Ćwikła J, Rudnicka L. Cours of vitiligo in patients with thyroid abnormalities. 12tth Congress EADV, Barcelona 15-18.10.2003.
 
28. Góralska B, Sicińska J, Zegadło A, Szymańska E, Rudnicka L. Atypical cours of erythema induratum. 12tth Congress EADV, Barcelona 15-18.10.2003.
 
29. Rakowska A, Ćwikła J, Szymańska E, Sankowski  A, Gorczyca-Wiśniewska E, Walecka I, Walecki J, Rudnicka L. Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie zajęcia stawów u pacjentów z łuszczycą. XXVIII Zjazd PTD, Bydgoszcz, 1-5.09.2004. Przegląd Dermatologiczny. Numer specjalny, 2004.
 
30. Sicińska J, Szymańska E, Rudnicka L. Długotrwała terapia prostaglandyną E1 zmniejsza stwardnienia u pacjentów z twardziną układową. XXVIII Zjazd PTD, Bydgoszcz, 1-5.09.2004. Przegląd Dermatologiczny. Numer specjalny, 2004.
 
31. Rudnicka L, Szymanska E, Olędzka E, Olszewska M. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w praktyce dermatologicznej. XXVIII Zjazd PTD, Bydgoszcz, 1-5.09.2004. Przegląd Dermatologiczny. Numer specjalny, 2004.
 
32.Słowińska M, Tarajkowska-Olejnik A, Szymańska E, Rudnicka L. Patchy repigmentation In vitiligo treated with topical tacrolimus.123th Congress EADV, Florencja 17-21.11.2004.

33.  M. Maj, J. Czuwara-Ładykowska, B. Góralska, A.Jakubiak, E.Piekarczyk, A. Rakowska, J. Sicińska, M. Słowińska, A. Szmurło, A.Tarajkowksa-Olejnik, M. Zegadło-Mylik, E. Szymańska & L. Rudnicka. False-positive and false-negative dermatoscopic pictures of malignant melanoma. JEADV (2004) 18 (Suppl. 2), 522,  P13-98.

34. E. Szymańska, J. Sicińska, M. Maj, L. Rudnicka. The safety of cyclophosphamide use in systemic sclerosis. JEADV (2004) 18 (Suppl. 2), 432, P10-39

35. J. Czuwara-Ładykowska, I. Uhrynowska, M. Maj, J. Sicińska, E. Szymańska, M. Olszewska, L. Rudnicka. Bromocriptine, a prolactin inhibitor, is not useful as therapy adjuvant in systemic sclerosis. JEADV (2004) 18 (Suppl. 2), 433, P10-42

36. Rendu-Osler-Weber syndrome: case report of daughter and father” – A. Szmurło, M. Maj, J. Czuwara-Ładykowska, E. Szyamńska, I. Walecka, J. Walecki & L. Rudnicka. JEADV (2004) 18 (Suppl. 2), 444, P10-92

37. E. Szymanska, A. Baran, J. Czuwara-Ladykowska, M. Zegadlo-Mylik, M. Maj, A. Gietka, L. Rudnicka. Urticaria vasculitis in patient with adult onset of Still’s disease. 21st World Congress of Dermatology 2007, Buenos Aires, Argentyna

38. Majsterek M, Szymańska E, Rudnicka L. The usefulness of high frequency ultrasonography in diagnosis of nail psoriasis. 21st World Congres on Dermatology, Buenos Aires 30.09-05.10.2007. 

39. Rudnicka L, Rakowska A, Góralska B, Sicińska J, Olszewska M, Szymańska E, Kowalska-Oledzka E. Zastosowanie rekombinowanych inhibitorów TNF-alfa w chorobach skóry. III Krajowy Kongres Biotechnologii 2007; materiały kongresowe; 30-31

40. Kurzeja M, Kowalska-Olędzka E, Słowińska M, Maj M, Sicińska J, Szymańska E, Rudnicka L. Leczenie owrzodzeń w przebiegu twardziny układowej anatgonistą receptora dla endoteliny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6.09.2008 (wykład).

41.   Sicińska J, Góralska B, Kardynał A, Kurzeja M, Maj M, Piekarczyk E, Rakowska A, Słowińska M, Szymańska E, Rudnicka L. Sidenafil w leczeniu zaburzeń mikrokrążenia w przebiegu twardziny układowej.XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6.09.2008 (wykład). 

42.  Kurzeja M, Kowalska-Olędzka E, Słowińska M, Maj M, Sicińska J, Szymańska E, Rudnicka L. Leczenie owrzodzeń w przebiegu twardziny układowej antagonistą receptora dla endoteliny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego „Od teorii do praktyki”, Poznań, 3-6.09.2008 (pokaz przypadków). 

43. Kurzeja M, Kowalska-Olędzka E, Słowińska M, Maj M, Szymańska E,  Rudnicka L. Leczenie owrzodzeń w przebiegu twardziny układowej antagonistą dla endoteliny-1 bosentanem. XXIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, Polska, 2008.

44. Majsterek M, Szymańska E, Maj M, Secomski W, Nowicki A, Rudnicka L.Zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce zmian skórnych i paznokciowych. XXIX zjazd PTD, Poznań, 3-6.09.2008.
 
45.Szymańska E, Kardynał A, Kurzeja M, Łukowska M, Majsterek M, Czuwara J, Lipiński M*, Żbikowski P**, Rydzewska G*, RudnickaL. Zastosowanie infliximabu w leczeniu piodermii zgorzelinowej współistniejącej z chorobą Leśniowskiego – Crohna. XXIX zjazd PTD, Poznań, 3-6.09.2008.

46.  Maj M, B. Góralska, M. Słowińska, E. Szymańska, L. Rudnicka. Atypical tumor of the lip as sole dermatological manifestation of secondary syphilis. XVII Kongres EADV Paryż, Francja17-21.09.2008.

47. Maj M, Czuwara J, Góralska B, Szymańska E, Nasierowska-Guttmejer A, Rudnicka L.The role of ultrasound in evaluation of lichen sclerosus. Clinical and histological correlation. 6th EADV Spring Symposium, Bucharest 23-26 April 2009. 

48. Maj M, Czuwara J, Szymańska E, Kurzeja M, Rudnicka L. Lichen sclerosus - correlation of clinical findings, histopathology, videodermoscopy and in vivo confocal microscopy. The 6th EADV Spring Symposium, Bukareszt, Rumunia, 2009.

49. Szymańska E, Majsterek M, Maj M, Secomski W, Nowicki A, Rudnicka L. The usefulness of high frequency ultrasonography in dermatological examination. 12th World Congress of the World Federation for Ultrasound  in Medicine and Biology, Sydney 30.08 – 3.09 2009.
50. Maj M, Majsterek M, Piekarczyk E, Sicińska J, Slowińska M, Szymańska E, Litniewski J, Nasierowska-Guttmejer A, Nowicki A, Rudnicka L. Validity of ultrasonography in diagnosing of pre-cancer and neoplastic skin lesions: verification of clinical diagnosis and estimation before surgical procedures.Congress of the European Association of Dermatologic Oncology. Ateny, Grecja 16-19.06.2010

51.  Maj M, Szymanska E, Kurzeja M, Majsterek M, Nowicki A, Nasierowska-Guttmejer A, Rudnicka L. A case of large basal cell carcinoma – correlation of clinical findings, histopathology, ulytrasonography and videodermoscopy.19th EADV Gothenburg 6-10.10.2010.

52. Kurzeja M, Walecka I, Czuwara J, Łukomska M, Rakowska A, Słowińska M, Góralska B, Sicińska J, Maj M, Kardynał A, Panasiuk P, Warszawik O,  Surowiecka A, Szymańska E, Olszewska M, Rudnicka L. Reflectance confocal microscopy as accessory tools in diagnosing varicella zoster infection.Seul, Korea. WCD 05.2011

53. Maj M, Szymanska E, Litniewski J, Nowicki A, Nasierowska-Guttmejer A, Rudnicka L. Atypical clinical, dermoscopic and ultrasound presentation of squamous cell carcinoma. Lizbona, Portugalia. 20th EADV 20-24.10. 2011.

54. Maj M, Szymanska E, Sicinska J, Nowicki A, Nasierowska-Guttmejer A, Rudnicka L. Melanoma malignum mimicking basal cell carcinoma: Atypical clinical, dermoscopic and ultrasound presentation.Lizbona, Portugalia. 20th EADV 20-24.10. 2011.

55. Warszawik O, Kardynał A, Czuwara J, Goralska-Zaleska B, Lukomska M, Klujszo E, Kowalska-Oledzka E, Kurzeja M, Maj M, Majsterek M, Panasiuk P, Rakowska A, Sicińska J, Slowik-Rylska M, Slowinska M, Szymanska E, Traczewski P, Wiergowska A, Rudnicka L. Factors determining good response to ustekinumab therapy in patients with psoriasis vulgaris: A small clinical study.Lizbona, Portugalia. 20th EADV 20-24.10. 2011.

56.  Maj M, Szymanska E, Majsterek M, Czuwara J, Piekarczyk E, Sicinska J, Warszawik O, Nasierowska-Guttmejer A, Nowicki A, Rudnicka L. Validity of ultrasonography in diagnosing melanoma and non-melanocytic skin cancers: Verification of clinical, videodermoscopic, histopathologic diagnosis and estimation before surgical procedures.Lizbona, Portugalia. 20th EADV 20-24.10. 2011.

57. Maj M, Szymanska E, Czuwara J, Warszawik O, Majsterek M, PiekarczykE, Sicinska J, Slowinska M, Nasierowska-Guttmejer A, Nowicki A, Rudnicka L. The role of ultrasonography in in vivo evaluation of melanoma thickness. Ultrasonography, videodermoscopy and histopathology in selected cases of melanoma.World Congress of Dermoscopy. Brisbane, Australia. 05.2012


 ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
L.Rudnicka, A.Rakowska,M.Olszewska, J.Czuwara, M.Slowinska, J.Sicinska, E.Szymanska, E.Ring. Trichoscopy in General Medicine. Rudnicka L., Olszewska M., Rakowska A. (Red.) Atlas of Trichoscopy. Dermoscopy in Hair and Scalp Disease. Springer, 2013"
 
E. Szymańska: Wrodzone i nabyte zmiany strukturalne łodygi włosa. W: L. Rudnicka (Red.) „Choroby włosów i skóry owłosionej.” Warszawa 2000.
 
PUBLIKACJE PEŁNE
1. Majewski S, Szymańska E. Patogeneza twardziny. Medipress 1996; 3 (1), 2-7.
 
2. Mlosek R.K, Nowicki A, Szymańska E, Secomski W, Karłowicz P, Litniewski J,
Lewandowski M, Jakubowski W. Ultradźwiękowy system ultrasonografii skóry: instrumentacja i zastosowanie kliniczne. Ultrasonografia 1998; 2, 67. (praca oryginalna)
 
3. Majewski S, Wojas-Pelec A, Malejczyk M. Szymańska E, Jabłońska S. Serum levels of soluble tnfa receptor type and the severity of systemic sclerosis. Acta Derm Venerol 1999; (Stockh) 79: 1-4. (praca oryginalna)

4. E. Szymańska, A. Nowicki, K.Mlosek, J.Litniewski, M.Lewandowski, W.Secornski, Skin imaging with high frequency ultrasound, Lecture Notes of ICB Seminars, Ultrasound in Biorneasurements, Diagnostics and Therapy, vol.42, 1999,41-47.
 
5. Rudnicka L, Szymańska E, Walecka I, Słowińska M. Long-Term Cefuroxime Axetil in Subacute Cutaneous Lupus erythematosus. A Report of Three Cases. Dermatolog 2000; 200, 129-131.
 
6. Szymańska E, Nowicki A, Mlosek K, Litniewski J, Lewandowski M, Secomski W. Skin imaging with high frequency ultrasound.European Journal of Ultrasound 2000; 12, 9-16. (praca oryginalna)
 
7. Słowińska M, Szymańska E, Walecka I, Rudnicka L. Zastosowanie aksetylu cefuroksymu w praktyce klinicznej. Pol Merkur Lekarski. 2000; 11 (53), 785-793.
 
8. Słowińska M, Szymanska E,   Rudnicka L. Metoda oceny nasilenia zmian skórnych u pacjentów z bielactwem (wskaźnik VIMAN). Dermatologia Estetyczna 2001; 3(5), 200-210. (praca oryginalna)
 
9. Szymańska E, Majewski S, Słowińska M. Rola składników macierzy zewnątrzkomórkowej w aktywacji limfocytów T w twardzinie układowej.  Pol Merkur  Lekarski 2003 Jul; 15(85):89-94. (praca oryginalna)
 
10. Szymanska E., Rudnicka L.: Łysienie androgenowe – przebieg kliniczny i możliwości terapeutyczne. Problemy Lekarskie 2003; 42, 213-217.
 
11. Słowinska M,  Czuwara-Ładygowska J, Zegadło-Mylik M, Szymańska E, Nasierowska-Guttmejer, Rudnicka L.  Trudności diagnostyczne w ocenie atypowych zmian melanocytowych. Medical and Biological Sciences 2005, 19/1, 83-86 (praca oryginalna)
 
12. Sicińska J, Szymańska E, Rudnicka L. Długotrwała terapia prostaglandyną E1 zmniejsza stwardnienia u pacjentów z twardziną układową – opis dwóch przypadków. Medical and Biological Sciences 2005, 19/1, 115-117. (praca kazuistyczna)
 
13. Rakowska A., Góralska B., Szymanska E., Czuwara – Łodygowska J., Zegadło – Mylik M., Rudnicka L. Zapalenie tkanki podskórnej indukowane zimnem – implikacje diagnostyczne na podstawie przypadku. Medical and Biological Sciences 2005; 19/1, 111-113.

14. Rakowska A, Ćwikła J, Szymańska E, Sankowski A, Gorczyca – Wiśniewska E, Walecka I, Walecki J, Rudnicka L. Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie zajęcia stawu nadgarstkowego u pacjentów z łuszczycą. Medical and Bioligical Sciences 2005; 19(1): 73-76

15. Szymańska E, Maj M, Rudnicka L. Twardzina układowa – przebieg kliniczny i możliwości terapeutyczne. Przegl Lek. 2005; 62 (12), 1538-41.
 
16. Rudnicka L, Szymanska E, Olędzka E, Olszewska M. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w praktyce dermatologicznej. Pol Merkur Lekarski. 2005 Dec; 19 (114): 839-42.
 
17. Rakowska A, Ćwikła J, Szymańska E, Sankowski A, Gorczyca – Wiśniewska E, Walecka I, Walecki J, Rudnicka L. Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie zajęcia stawu nadgarstkowego u pacjentów z łuszczycą. Medical and Biological Science 2005; 19/1, 73-76. (praca oryginalna)
 
18. Walecka I., Sicińska J., Furmanek M., Olszewska M., Szymańska E., Walecki J., Rudnicka L. Value of computed tomography and magnetic rezonanse imaging In diagnosis of central narvous system involvement In systemie sclerosis. Polish Journal of Radiology 2006; 71(1), 13-19.
19. Stasiak T, Pawlowska M, Olszewska M, Slowinska M, Sicinska J, Majsterek M, Maj M, Goralska B, Piekarczyk E, Czuwara J, Wiergowska A, Oledzka E, Szymanska E, Rudnicka L. Features of melanomas identified in dermoscopy screening versus self-detected by patients. Journal of Investigative Dermatology, August 2007.

20. Szymańska E. Anti-inflamatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Komentarz. Dermatologica 2007;
 
21. Szymanska E. Zastosowanie miejscowych preparatow złożonych w leczeniu chorób skóry. Dermatologica 2008; 5, 30-35.
 
22. Slowinska M, Rudnicka L, Schwartz R, Kowalska – Olędzka E, Rakowska A, Sicińska J, Lukomska M, Olszewska M, Szymańska E.Comma hairs: A dermatoscopic marker for tinea capitis: A rapid diagnostic method. JAAD November 2008; 59, 77-79. 

23. Piotrzkowska H, Litniewski J, Lewandowski M, Szymanska E, Nowicki A. Use of Quantitave Ultrasound to Measure Acoustic Properties of Human Skin. Archives of   Acoustics 2009; 34, 4, 471–480.
 
24. Szymańska E., Maj M., Majsterek M., Litniewski J., Nowicki A., Rudnicka L. Zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce dermatologicznej – obraz ultrasonograficzny wybranych zmian skórnych. Pol Merkur Lekarski 2011 July;181, 37-41. 

25. Piotrzkowska I., Litniewski J., Szymańska E, Nowicki A. Ultrasinic echosignal applied to human skin lesion characterization.Archives of   Acoustics 2012; 37, 1, 103-108.
 
 
GRANTY KBN /MNiSW
 
1. S. Majewski: ”Interakcje komórek jednojądrowych krwi obwodowej ze składnikami      macierzy zewnątrzkomórkowej w twardzinie układowej.” Termin realizacji 1.01.1996r – 31.12.1998r. Główny wykonawca.
 
2. L. Rudnicka: Udział prolaktyny w patogenezie twardziny układowej. Termin realizacji 30.06.1999 – 30.12.2001. Wykonawca.
 
3. E. Szymańska: Zastosowanie ultrasonografii wysokich częstotliwości w ocenie przebiegu, skuteczności leczenia oraz rokowania w łuszczycy zwykłej”. Termin realizacji 1.07.1999r – 30.06.2000r. Kierownik projektu.
 
4. E.Szymańska: Zastosowanie utrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce dermatologicznej. Termin realizacji 1.12.2007- 31.12.2010r. Kierownik projektu.
 
 
UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA LEKARZY
 
E.Szymańska: Pediatria po Dyplomie – wydanie polskie (Kiła, Grzybice–powierzchowne zakażenia dermatofitowe, Leczenie czerniaka, Postępowanie w czerniaku zlokalizowanym w okolicy narządów płciowych u kobiet, Łupież różowy).
 
 
DOKTORAT
1999r. – E. Szymańska: interakcje limfocytów z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej. Promotor: S. Majewski (obroniony z wyróżnieniem)


Główna strona Przychodni URODENT   


Powrót do strony dermatologa dr n. med. Elżbiety Szymańskiej   

© 2009 Urodent Warszawa