Prace naukowe dr hab. n. med. Mirosława Dziekiewicza oraz studia, kursy, szkolenia

 

Specjalizacje medyczne

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

Stanowiska administracyjne
- 2008 - 2010 Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej WIM
- Od 2008 r. – konsultant Instytutu Kardiologii w Aninie w zakresie Chirurgii Naczyniowej.
- Od 2010 - Ordynator Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej WIM
w Warszawie (*kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński)
 Członek Rady Naukowej WIM w Warszawie
Były członek Rady Naukowej WIHiE, Warszawa


Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie medycyny

Dwukrotnie nagroda Rektora WAM

Edukacja

- Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
- 1994-1999 r. asystent w WIHiE,
- 2000 - 01 r. adiunkt w WIHiE
- Członek Rady Naukowej WIHiE w latach 1997-2001
- 1997 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z Chirurgii Ogólnej
- 1999 rozprawa na stopień doktora nauk medycznych przed Radą Naukową CSK WAM
- 2001 egzamin specjalizacyjny II stopnia z Chirurgii Ogólnej
- Od 2004 r. adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej
i Naczyniowej WIM
- 2006 r. egzamin z Chirurgii Naczyniowej
Staże:

Klinika Chirurgii Naczyniowej Pitié-Salpêtrière w Paryżu (Francja), Akademia Bundeswehry, Monachium (Niemcy), Kursy w Ramstein (Niemcy), Landstuhl (Niemcy) i San Antonio (USA).
Poza tym:
1. 1997 - IRCAD Strasbourg, Francja – Kurs chirurgii laparoskopowej przewodu pokarmowego
2. 2000 - IRCAD Strasbourg, Francja – Kurs Chirurgii Laparoskopowej górnego odcinka przewodu pokarmowego
3. 2004 – Nantes, Francja – Kurs zabiegów oszczędzajacych w raku piersi w oparciu o technikę znakowania węzła wartowniczego.
4. 2005 - IRCAD Strasbourg, Francja – Kurs laporoskopii w chirurgii naczyniowej
5. 2007 - IRCAD Strasbourg, Francja – Kurs dla zaawansowanych – laparoskopia w chirurgii naczyniowej
6. 2004 r. Monachium, Niemcy – Insitut fur Radiobiologie der Bundeswehr – badania nad angiogenezą
7. 2009, Pontresina, Szwajcaria – Kurs typu Masters Class z zakresu najnowszych technik chirurgii naczyniowej, w tym endowaskularnych.
8. 2009, Prevention of VTE in surgical patients: the challenge of a safe approach. 25-26 April 2009 Viena, Austria
9. AAA EVAR fundamentals training beginner/intermediate NOV 16-17 2009. At University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.
10. Controversies and updates in vascular surgery. January 22-23 2010, Paris, France
11. Prevention of VTE in surgical patients: the challenge of a safe approach. 25-26 April 2010 Viena, Austria

Przynależność do medycznych organizacji krajowych i międzynarodowych

Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Aktualna tematyka badawcza – szczególne zainteresowania
• Patologia naczyniowa aorty piersiowej i brzusznej oraz dużych pni tętniczych od niej odchodzących
• Miażdżyca tętnic obwodowych
• Choroby układu żylnego
• Choroby naczyń chłonnych
• Leczenie chorób naczyń sposobem klasycznym, hybrydowym
i wewnątrznaczyniowym
• Usprawnienie procesu diagnostycznego u chorych przygotowywanych do leczenia chirurgicznego w oparciu o badania obrazowe

Spektrum wykonywanych procedur chirurgicznych:

Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
Zabieg naprawczy aorty piersiowej przy pomocy stentgraftu
Embolektomia: aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne,
wątrobowe, biodrowe, nerkowe, śledzionowe
Trombektomia: aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wąrobowe, biodrowe, nerkowe śledzionowe
Endarterektomia z embolektomią: -aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe,krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe
śledzionowe
Endarterektomia z łatą naczyniową:  aorty, tętnic szyjnych, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne ,wątrobowe, biodrowe, nerkowe, śledzionowe
Endarterektomia z czasowym by-passem aorty, tętnic szyjnych, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe,
nerkowe śledzionowe
Endarterektomia z trombektomią: aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe śledzionowe
Wycięcie/zespolenie naczynia: aorty, tętnic, żył brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe
i śledzionowe
Wycięcie tętniaka z zespoleniem: aorty, tętnic, żył brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe
i śledzionowe
Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem: aorty, tętnic, żył brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe i śledzionowe
Wycięcie naczynia/wstawki naczyniowej aorty, tętnic, żył brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe
śledzionowe, żyła główna dolna
Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową: aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe i śledzionowe
Wycięcie naczynia krwionośnego z wstawka naczyniową: aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe i śledzionowe
Podwiązanie żyły głównej górnej/dolnej
Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego aorty, tętnic, żył brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne ,wątrobowe, biodrowe, nerkowe, śledzionowe
Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową aorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe i śledzionowe

Okluzja naczynia krwionośnegoaorty, tętnic brzusznych: żołądkowe, krezkowe, trzewne, wątrobowe, biodrowe, nerkowe śledzionowe

Pomosty:
pomost aorta - t. nerkowa
pomost aortalno-biodrowy
pomost aortalno-dwubiodrowy
pomost aortalno-udowy
pomost aortalno-duudowy
pomost aortalno biodrowy do tętnicy podkolanowej
pomost aortalno-podkolanowy
pomost biodrowo-udowy
pomost aortalno-trzewny
pomost aorta – tętnica krezkowa górna
pomost tętnica wątrobowa-t. biodrowa wspólna-t. nerkowa
pomost udowo-strzałkowy
pomost udowo-podkolanowy
pomost udowo-piszczelowy
pomost podkolanowo-podkolanowy
pomost udowo-udowy
pomost szyjno-szyjny
pomost aorta t. szyjna wspólna/t. ramienna
pomost t. szyjna wspólna – t. podobojczykowa
pomost naczyniowy – inny

Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
Wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych oraz ich rekonstrukcje
Podwiązanie i wycięcie żylaków

Wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne:
- Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
- Przezskórna angioplastyka PTA aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych, nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego, naczyń kończyn górnych
- Farmakomechaniczna tromboliza celowana
- Wprowadzenie stentu naczyniowego
- Embolizacja narządowa
- Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
- Przezskórne wprowadzenie stentu z neuroprotekcją do tętnicy szyjnej
- Przezskórne wprowadzenie stentu z neuroprotekcją do pnia ramienno-głowowego
- Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty oraz: naczyń klatki piersiowej, żyły głównej górnej i dolnej, naczyń kończyny górnej i dolnej, naczyń obwodowych i nerkowych
Operacje wideochirurgiczne (np. leczenie choroby lub zespołu Raynauda)


Publikacje

1. K. Chomiczewski, H. Jabłońska, W. Gdowski , R. Ehrmann, M. Dziekiewicz. Ocena ilościowa wykładników morfologicznych odpowiedzi popromiennej układu krwiotwórczego i nabłonka jelita cienkiego zmodyfikowanej przez PGE-2 i WR-2721. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów Polskich. Rzeszów 22-24 czerwca 1995. Polish Journal of Pathology Vol. 30, 1995 No. 2 , p. 190.
2. M. Dziekiewicz. Rola naturalnych stymulatorów wzrostu w regulacji procesów odnowy nabłonka jelita cienkiego po napromienieniu. Przegląd lekarski 1996,53,8 str. 610-613.
3. M. Dziekiewicz, K. Chomiczewski. The effect of some natural biological factors on postirradiation damage and regeneration of small intestine epithelium. 27 ème Réunion Annuelle de la Société Europeénne de Radiobiologie. 2-4 Septembre 1996. Montpellier, France. Suplement of Radiation Biology’ 96, Vol. 1, str. 19.
4. M. Dziekiewicz, K. Chomiczewski. The effect of PGE2, Gastrin and CCK-8 on postirradiation recovery of small intestine epithelium. European Radiation Research ’97. 24. 09 – 26.09. 1997. Oxford, GB. Suplement of Radiation Biology ’97, vol. 4, str. 23.
5. M. Dziekiewicz, K. Chomiczewski, H. Jabłońska. Regeneration of small intestine epithelium after sublethal (5 Gy) and supralethal (12 Gy) doses of X-Ray irradiation. European Radiation Research Meeting, Capri 3 – 7 October 1998. Suplement of Radiation Biology ‘97, vol. 5, p. 41.
6. M. Dziekiewicz, K. Chomiczewski, H. Jabłońska. Wpływ prostaglandyny E-2, gastryny i cholecystokininy na odpowiedź popromienną nabłonka jelita cienkiego u myszy. XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów. 9-12.09.98 Bydgoszcz, Polska. Sesja posterowa. Polish Journal of Pathology Vol. 49, 1998 No. 3 , p. 200.
7. K. Chomiczewski, J. Ogrodnik, H. Jabłońska, M. Dziekiewicz, B. Stawarz. Ilościowa ocena zmian morfologicznych w gruczołach krokowych pacjentów poddanych hypertermii mikrofalowej z powodu łagodnego rozrostu stercza. XXVIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn, 1998, Urologia Polska 1998, 51, 1a Suplement, s. 119-120.
8. K. Chomiczewski, H. Jabłońska, M. Dziekiewicz. Effects of microwave thermal therapy in Benign prostatic hyperplasia – quantitative histopatologic study. 9-12.09.98 Bydgoszcz, Polska. Polish Journal of Pathology Vol. 49, 1998 No. 3, p. 197.
9. Wasilewska-Radwańska M., Stępień A., Kulka J., Dziekiewicz M. Możliwości wykorzystania przenośnej sondy gamma do śródoperacyjnej kontroli węzła wartowniczego w raku sutka. Lekarz Wojskowy 2001, t. 77, nr 3, 147-149.
10. M. Dziekiewicz, K. Chomiczewski, H. Jabłońska. Can PGE2 , CCK, and Gastrin stimulate the recovery of small intestine epithelium after irradiation with supralethal dose? Eleventh International Congress of Radiation Research, July 18-23 1999, Dublin, Ireland. Radiation Research Vol. 1, p. 161.
11. K. Chomiczewski, H. Jabłońska, M. Dziekiewicz.Effects of microwave thermal therapy in benigh prostatic hyperplasia. Eleventh International Congress of Radiation Research, July 18-23 1999, Dublin, Ireland. Radiation Research Vol. 1, p. 221.
12. H. Jabłońska, K. Chomiczewski, M. Dziekiewicz. The effect of PGE2, CCK and Gastrin on regeneration of small intestine epithelium after irradiation with sublethal dose. Eleventh International Congress of Radiation Research, July 18-23 1999, Dublin, Ireland. Radiation Research Vol. 1, p. 161.
13. Dziekiewicz M., Obara A., Stańczyk M. Doświadczenia własne w leczeniu tętniaków rzekomych tętnicy udowej. Lekarz Wojskowy 2001, t. 77, nr 3, 155-157.

14. W. Franas, M. Dziekiewicz. Bezoar żołądka-opis dwóch przypadków. Lek Woj. 2003, 79, 2, 110-112.
15. M. Dziekiewicz i M. Maruszyński. Dostęp chirurgiczny do hemodializy i dializy otrzewnowej. Pol Arch Med. Wewn 2003, CX, 4, 10, 1245-1251.
16. Stępień A., J. Pawlus, M. Dziekiewicz i wsp. Ocena przydatności scyntygrafii ludzką poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną 99mTc w diagnostyce obrzęku limfatycznego kończyn. Act Angiol 2003, 9, 1, 25-30.
17. M. Dziekiewicz. Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Vascular Access Society, Lizbona, maj 2003 r. Pol Arch Med. 2004, XVII, 98, 192-195.
18. G. Kade, M. Zagrodzka, P. Wierzbicki, M. Dziekiewicz. Tętniak rzekomy przetoki t/ż do hemodializy-opis dwóch przypadków. Polski Merkuriusz Lekarski 2002, Tom XIII, 77-numer ukazał się w 2003 r.
19. A. Obara, M. Dziekiewicz, W. Franas. Sympatikotomia piersiowa w materiale własnym. Videochirurgia 7,3/4, 21/22, 2002-numer ukazał się w 2003 r.
20. A. Obara, M. Dziekiewicz, W. Franas, M. Koselak, S. Kowalski. Videotorakoskopia w materiale własnym. 7,3/4, 21/22, 2002-numer ukazał się w 2003 r.
21. Koselak M., Obara A., Dziekiewicz M. i Maruszyński M. Kliniczna ocena zastosowania egzogennej prostaglandyny PGE 1 w mieszanym zespole stopy cukrzycowej. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i wojskowej, 2004, 9, 1, 12.
22. Obara A., Staroń K., Dziekiewicz M. i Maruszyński M. Powikłania jelitowe po operacjach naczyniowych obrębie brzucha. Feliga M., Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i wojskowej, 2004, 9, 1, 12.
23. Dziekiewicz M., Obara A., Olszowska A., Włodarski J. „Katastrofa brzuszna” u chorych leczonych nerkozastępczo dializami otrzewnowymi. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i wojskowej, 2004, 9, 1, 17.
24. Dziekiewicz M, Obara A, Zagrodzka M et al. „Trudny” dostęp naczyniowy u chorych leczonych nerkozastępczo hemodializami. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2004, 9, 1, 17;49-54.
25. Wierzbicki P., Prokopiuk-Wierzbicka M., Kade G., Dziekiewicz M, Wańkowicz Z. Tętniaki rzekome po kaniulacji tętnicy udowej u chorych hemodializowanych – doniesienie wstępne. Pol Mer Lek, 2004, XVII, 98, 123-128.
26. „Katastrofa brzuszna” w dializie otrzewnowej. Olszowska A., Dziekiewicz M., Wańkowicz Z. Pol Mer Lek, 2004, XVII, 98, 187-192.
27. Dziekiewicz M. Sprawozdanie z XIV posiedzenia ds. Ludzkich Czynników i Medycyny (HFM) Organizacji ds. Badań i Technologii (RTO) NATO oraz sympozjum HFM-109/RSY w ST PETE Beach na Florydzie. Lek Woj., 2005, 81, no 1, 64-66.
28. Emil Lisiak1, Mirosław Dziekiewicz2, Victor Meineke3, Marek Bilski1, Marek K. Janiak1. Effect of various doses of X-rays on the selected pro-angiogenic parameters of murine endothelial cells. Nukleonika, 2005; 50:17-20.
29. Wasiluk P, Obara A., Kowalski S., Dziekiewicz M. Wytrzewienia po operacjach narządów brzucha w materiale własnym. Lek Woj., 2005 82, 13-15.
30. Emil Lisiak1, Mirosław Dziekiewicz2, Victor Meineke3, Marek Bilski1, Marek K. Effect of various doses of X-Rays on pro-angiogenic parameters of murine endothelial cells. Centr Eur J Occ and Env Med. 2004, Vol, Suppl.s.118
31. Stanczyk M, Dziekiewicz M, Maruszynski M, Olszewski WL. The role of sentinel node biopsy in breast cancer surgery. Pol Merkuriusz Lek. 2005 Aug;19(110):245-8.
32. Dziekiewicz M, Brzozowski K, Jaroń B, Maruszyński M. Variations in the anatomy of the branches on an aortic arch o two cases. Acta Angiol 2006, 12:80-84.
33. Dziekiewicz M, Lisiak E, Maruszyński M, Janiak M. Therapeutic angiogenesis for critical limb ischemia. Acta Angiol 2006, 12:43-50.
34. Dziekiewicz M, Obara A, Maruszyński M, Najdecki M, Paśnik K, Przystasz T: Obrażenia dużych naczyń – doświadczenia własne. Acta Angiologia 2007, 13, 95
35. Obara A., Dziekiewicz M.: Obrażenia z ręcznej broni gładkolufowej. Przegląd Strzelecki 2007, 39, 34.
36. Dziekiewicz M, Wierzbicki P, Prokopiuk-Wierzbicka M, Obara A, Wańkowicz Z, Maruszyński M. Dostęp naczyniowy do hemodializ – doświadczenia własne. Pol Merk Lek 2008, XXIV, 142,316-320.
37. Dziekiewicz M, Obara A, Prokopiuk-Wierzbicka M, Wierzbicki P, Wańkowicz Z, Maruszyński M. Bezobjawowa choroba zrostowa otrzewnej jako potencjalna przyczyna niemożliwości wytworzenia dostępu dializacyjnego do jamy otrzewnej – opis przypadków. Pol Merk Lek 2008, XXIV, 142,325-327.
38. Dziekiewicz M, Brzozowski K, Żukowski P, Maruszyński M. Wewnątrznaczyniowe leczenie postrzału aorty zstępującej. Acta Angiol 2008, 14, 1, 20-27.
39. Koskas F, Vignes S, Khalil I, Koskas I, Dziekiewicz M, Elmkies F, Lamas G, Kieffer E. Carotid chemadectomas: long term results of subadventitial resection with deliberate external carotid resection. Ann Vasc Surg 2009, 23 (1):67-75.
40. Miroslaw Dziekiewicz, Wojciech Kozlowski and Marek Maruszynski. Genetic pathway in atherosclerosis. Int Rev Allergol Clin Immunol 2009, 15, 1-2: 5-10.
41. Miroslaw Dziekiewicz, Wojciech Kozlowski and Marek Maruszynski. Immunology and atherosclerosis: the possible mechanisms. Int Rev Allergol Clin Immunol 2008, 14, 3-4: 59-62.
42. Babski P, Dziekiewicz M, Gil J, Wojtuń S, Maruszyński M. Combined management of pancreatic injury after airgunshot-case report. Pol Merkur Lek 2009,26(155):483-5.
43. Babski P, Dziekiewicz M, Gil J, Wojtuń S, Maruszyński M. Abdominal angina syndrome-case report. Pol Merkur Lek 2009,26(155):475-7.
44. Obara A., Dziekiewicz M. Podpancerzowe tępe urazy głowy i szyi cz. 1. Przegląd strzelecki 2009, 12(69):6-13.
45. Próchnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Zelichowski G, Lubas A, Wiśniewska M, Dziekiewicz M, Wańkowicz Z. Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment: case report. Pol Arch Med Wewn 2009,119(12):834-7.
46. Obara A., Dziekiewicz M. Podpancerzowe tępe urazy głowy i szyi cz. 2. Przegląd strzelecki 2010, 1(70):24-29.
47. M. Dziekiewicz, W. Kozłowski, M. Maruszyński. Between genetics and atherosclerosis. Int Rev Allergol Clin Immunol 2009, 15, 3-4: 59-62.
48. Obara A., Dziekiewicz M.: Podpancerzowe tępe urazy głowy i szyi. Cz. II. Przegląd Strzelecki 2010, 70, 24 – 29.
49. Dziekiewicz M, Obara A.: Uwagi o postrzałowych i odłamkowych uszkodzeniach naczyń. Przegląd Strzelecki 2010, 72, 44 – 47.
50. Obara A, Dziekiewicz M.: Postrzałowe i odłamkowe obrażenia jelita grubego. Przegląd Strzelecki 2010, 74, 40-43.
51. Obara A, Dziekiewicz M., Janczak K.: Obrażenia głowy i szyi. Hełmy stalowe. Przegląd Strzelecki 2010, 76, 34 – 41.
52. Mirosław Dziekiewicz, Adam Witkowski, Andrzej Obara, Zbyszek Chmielak, Marcin Demkow, Zbigniew Juraszyński, Marek Maruszyński. Dostęp chirurgiczny do implantacji zastawki aortalnej - stan wiedzy na rok 2010. Chirurgia Polska tom 12 nr 1 / 2010.
53. Plus tłumaczenie 9-ciu rozdziałów z zakresu chirurgii naczyniowej: W książce Chirurgia stanów nagłych: Autorzy: A. Peitzman, Michael Rhodes, C. William Schwab, Donald M. Yealy, Timothy C. Fabian. Wydawnictwo: MediPage. Rok wydania: Warszawa 2010.
54. Plus książka: Leczenie obrażeń bojowych od broni palnej. Zarys historii. Andrzej Obara, Mirosław Dziekiewicz. Bellona 2008.

Działalność dydaktyczna:
•  Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej WIM
•  Kierownik specjalizacji z zakresu Chirurgii Naczyniowej
.
Chirurg naczyniowy Warszawa -  dr  Mirosław Dziekiewicz - strona www  

© 2009 Urodent Warszawa